#VillDuHaVaateri

Irja Vaateri: medlem i FSF:s styrelse 2024

Jag heter Irja Vaateri, och jag är en 26-årig brobyggare och resultatorienterad världsförbättrare. Jag kandiderar till styrelsen för Finlands studentkårers förbund 2024 eftersom jag vill fortsätta mitt arbete med intressebevakning för studerande på ett effektivare, större och bättre sätt. Så, #VillDuHarVaateri?

Vaateri i ett nötskal

 • Jag studerar pedagogik på studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi
 • Medlem i HUS styrelse (stad, boende, hälsa och motion)
 • Ursprungligen från Tammerfors
 • Ett behändigt paket av idealism genom handlingar, en älskare av situationskomik och dåliga skämt
 • Kvick nätverkare, bestämd när det behövs, men alltid redo att förhandla

Mera Vaateri

År efter år säger vi att nästa år kommer att vara ett viktigt år för FSF:s påverkan. Orpos regeringsprogram och höstens budgetförhandlingar har tydligt visat att de uppnådda fördelarna inte är bestående, utan att studenternas intressebevakning kräver kontinuerligt arbete. Nästa år kommer FSF att ställas inför många stora socialpolitiska frågor. Förbundet måste kunna främja studenternas intressen på bästa möjliga sätt när reformen av den sociala tryggheten främjas.

I januari i år uppgick det utestående beloppet av studielån till hela 6 miljarder euro, och trenden ser ut att vara bara uppåtgående. Nybyggnad och renovering av studentbostäder är hotade, och det är lämpligt att söka åtminstone fler avvärjningssegrar. Det finns tillräckligt med arbete att göra för att säkerställa hälso- och sjukvårdstjänster med tillräckliga resurser och högklassig och kostnadsfri utbildning. Och du, det är val nästa år också!

Politiska dokument är viktiga, och därför måste de förverkligas – jag är van att få saker gjorda. Jag är van att arbeta med ordentliga tag och redo att vidta åtgärder för studenternas skull även i framtiden: att kräva en rättvisare politik gentemot dem av oss som redan har tryckts ner för mycket på grund av den tidsbegränsade karaktären i vår livssituation.

Vaateri nätverkande

Jag är van vid nätverkande. I partipolitiken har jag skapat ett brett spektrum av relationer inom mitt eget parti, men mina sociala kretsar är inte begränsade till bara en gemenskap, och jag kommer också mycket bra överens med människor som jag inte håller med. Politik handlar om kompromisser och som konsensussökande person är jag villig att hitta lösningar som tillfredsställer alla. Studenter är en mångsidig grupp. När vi tar hänsyn till många olika perspektiv fattar vi också bättre beslut.

Under året i HUS styrelse har jag gjort detta viktiga påverkansarbete bland annat genom att träffa flera riksdagsvalskandidater, skriva om den psykiska hälsokrisen bland studenter och kontakta HRT:s styrelsemedlemmar om HRT:s planer på att övergå till en allt dyrare prismodell för studenter. Dessutom har jag skapat och upprätthållit HUS relationer med stadens beslutsfattare och intressentgrupper för framtida påverkansarbete, eftersom det sällan finns snabba vinster i socialpolitiken. Jag har naturligtvis inte arbetat ensam – jag har både stött andra medlemmar i min arbetsgemenskap och fått stöd av min arbetsgemenskap. Jag känner att jag får mycket inspiration av andras framgångar, och jag hoppas att jag genom mitt eget exempel också inspirerar andra. Arbetet med studentpåverkan fortsätter jag med entusiasm och ett utvecklande tillvägagångssätt fram till slutet av min mandatperiod, och denna entusiasm räcker också för framtiden.

Ännu för några år sedan undrade jag om jag var smart nog att gå på universitetet. Jag har redan bevisat för mig själv att jag kan bli vad som helst. Jag vill också kunna visa andra att universitet och studentliv tillhör alla – att studenter också kan representeras på nationell nivå av dem som inte vuxit upp i en akademisk kultur.

Vaateri i FSF

  • Studenterna vill inte ha mirakel

   Studentrörelsen är inte starkare än sina medlemmar. Intressebevakning på förbundsnivå är till största delen påverkan i kabinetterna, men en gemenskaps styrka testas när en situation blir svår. Det är viktigt att hela studentrörelsen vid behov visar sin styrka. Därför är det glädjande att nedskärningarna som riktas mot studenter uppmuntrar och aktiverar vanliga studenter.

   I mina drömmars studentrörelse upplever medlemmarna i större utsträckning att deras studentkår är deras egen gemenskap. FSF ska vara hela studentgemenskapens röst. Detta kommer inte att ske i verkligheten om valdeltagandet i delegationsvalet drar ut på tiden och endast de som är överens beslutar om politiken. Därför är det viktigt att studentrörelsen är tillgänglig för alla, oavsett språk eller bakgrund.

   Temat för min kampanj är EN BRA VARDAG ÄVEN FÖR STUDENTER. Studenternas ställning har inte förbättrats nämnvärt under de senaste årtiondena. Studenternas intressen har inte genuint främjats i beslutsfattandet – återinförandet av studiepenningsindexet i den demokratledda regeringen var en klen tröst, och den glädjen varade inte heller länge.

   Studenterna vill inte ha mirakel. Majoriteten vill ha en helt bra vardag och en examen. Det är inte en fråga om girighet eller orimliga krav.

  • Studenter ska få bo i ett förmånligt hem

   Det finns inte tillräckligt med studentbostäder för alla. I värsta fall måste studenten utöver att lyfta studielån också jobba för att täcka boendekostnaderna. Det som är för dåligt för andra är ofta för bra för studenter. Studenterna är inte isolerade från resten av samhället – det finns ingen annan grupp människor som drömmer om att bo med flera rumskompisar.

   Ett hem som ser ut som du och passar dina behov är av stor betydelse i en students vardag. Hemmet är i allt högre grad en plats där studenterna avancerar i sina studier, men också en plats där studenterna vilar.

  • Studenter ska ha rätt att bestämma över rytmen i sin vardag

   Det ska vara möjligt att studera på heltid på ett genuint sätt utan att berg av skulder väntar i slutet av studierna. Det är också viktigt att se till att det trygga flexibelt arbete som är typiskt för studenter. Slopandet av arbetsinkomstavdraget för bostadsbidrag gör det inte lättare för studenter som arbetar oregelbundna arbetstider att komplettera sin utkomst.

  • Utbildningen måste vara tillräckligt finansierad och av hög kvalitet

   Studenterna mår bra när saker och ting fungerar på universitetet. Oberoende av om det är fråga om tillräckliga stödtjänster eller flexibla möjligheter att avlägga studier, är det viktigt att anpassa studierna till vardagen med tanke på studenternas välbefinnande och studiernas framskridande.

REKOMMENDATÖRER

Nasima Razmyar

Riksdagsledamot, Socialdemokraternas första viceordförande

 

Jag har haft nöjet att känna Irja länge. Hon är en fantastisk person, och framförallt har hon substanskunskaper. Irja har brinnande för att påverka och vilja att förändra saker, men hon vill göra det tillsammans med andra. Hon vet att resultatet ofta blir bättre så. Välj Irja till FSF:s styrelse!

Kristiina Kokko

Samlingspartiets partisekreterare

 

Irja sköter alla frågor på ett effektivt och motiverat sätt. Hon är ingen mes och fungerar smidigt även i miljöer där unga kvinnor är i minoritet. FSF skulle få en kompetent aktör. Det har varit ett nöje att bekanta sig med Irja via den amerikanska fotbollen – det här namnet lönar sig att komma ihåg!

Amanda Pasanen

Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (De Gröna), medlem av stadsmiljönämnden, styrelseledamot i Hoas

 

Jag har lärt känna Irja som en insatt och kvicktänkt student-påverkare. FSF skulle få en samarbetsvillig och flitig styrelsemedlem med omfattande sakkunskap om studerandes boende och hälsa.

Leea Tolvas

Ylvas verkställande direktör, HUS ekonomidirektör

 

Irja sköter sitt jobb professionellt och enligt överenskommelse i mål. FSF skulle få en hängiven och omsorgsfull styrelsemedlem av henne. Därför Irja!

Erfarenhet

  • 2023 Medlem i styrelsen (stad, boende, hälsa och motion)
  • 2022–2024 Medlem i delegationen
  • 2022 Medlem i HUS delegation på FSF:s förbundsmöte
  • 2022 Ekonomidirektionsmedlem
  • 2023 Ledamot i utnämningsberedningsutskottet
  • 2023 Suppleant i samarbetsorganet för boende
  • 2023 Styrelsemedlem
  • 2022 Styrelsens ordförande, kommunikation
  • 2021 Sekreterare och ansvarig för medlemsregistret
  • 2023 Ordinarie partimötesrepresentant
  • 2023 Valarbete i Elisa Gebhards valteam i riksdagsvalet
  • 2023 Suppleant i direktionen, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys OSY ry
  • 2022 Delegationsmedlem Demarinuoret, Föreningen Nordisk Socialdemokratisk Ungdomin (FNSU) kongress
  • 2022 Sommarjobb, Socialdemokratiska ungdomsförbundet, ansvarade också för kommunikationsplanerarens uppgifter
  • 2021 Valarbete i Elisa Gebhards valteam i riksdagsvalet
  • 2020–2022 Direktionsledamot, Eurooppademarit Tähti
  • 2020–2021 Distriktsmötesrepresentant, SDP Helsingfors
  • 2020 Ordförande, Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry, yttrande- och närvarorätt i Helsingfors socialdemokratiska partis fullmäktigegrupp
  • 2019 Tampereen Demarinuoret, kampanjarbetare
  • 2019 Valarbete i Sofia Julins valteam i riksdagsvalet
  • 2023– Företagare på deltid, fotografering och annan innehållsproduktion
  • 2019–2022 Medieansvarig och fotograf, Helsinki Wolverines
  • 2019–2020 Förvaltnings- och kommunikationsassistent, Teollisuuden Palkansaajat TP ry

Skicka DM

irja.vaateri@hyy.fi

050 543 9615

Telegram, X och LinkedIn: @irjavaateri

Instagram: @irj.v