12.9.2023

Irja Vaateri on HYYn ehdokas SYLin hallitukseen vuodelle 2024

UUTINEN

HYYn edustajisto valitsi Irja Vaaterin kokouksessaan 12.9. ehdokkaaksi SYLin hallitukseen vuodelle 2024. SYLin seuraavan vuoden hallitus valitaan SYLin liittokokouksessa 17.-18.11.

 

Kasvatustieteiden ylioppilas Irja Vaateri (26) on toiminut kuluvana vuonna HYYn hallituksen jäsenenä sosiaalipoliittisella sektorilla vastuualueinaan kaupunki, asuminen, terveys ja liikunta.

“Olen todella kiitollinen saamastani luottamuksesta ja aion osoittaa olevani sen arvoinen. SYLin hallituksessa haluan jatkaa opiskelijoiden edunvalvontaa samaan tapaan kuin ylioppilaskunnassakin: kehittävällä otteella, hyvässä yhteistyössä meille tärkeiden sidosryhmien kanssa”, Vaateri kertoo ehdokkuudesta.

Vaateri on tottunut saamaan asioita aikaan. HYYn hallituksessa hän on muun muassa tavannut aktiivisesti ehdokkaita eduskuntavaalien alla, pitänyt opiskelijoiden mielenterveyskriisiä esillä mediassa ja julkisessa keskustelussa ja ylläpitänyt HYYn suhteita Helsingin kaupungin ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.

“Vaikuttamistyö opiskelijan hyvän arjen eteen on suuressa roolissa tulevana vuonna. Kohtuuhintainen opiskelija-asuminen on yksi opiskelijaelämän peruspalikoista, ja yhdessä riittävän toimeentulon kanssa se edesauttaa opiskelijan mahdollisuuksia keskittää voimavaransa opinnoissa etenemiseen. Opiskelijan hyvinvointia edistetään YHTS:n riittävän rahoituksen lisäksi myös muilla rakenteellisilla muutoksilla. Tämän eteen meidän tulee tehdä töitä koko opiskelijaliikkeen voimin”, Vaateri tiivistää tärkeimpiä tavoitteita ensi vuodelle.

Edunvalvontatavoitteiden käytäntöön viemisen lisäksi Vaaterin muita vahvuuksia ovat muun muassa verkostoituminen yli puoluerajojen ja yhteisten kompromissien hakeminen haastavissa tilanteissa. Vaateri tiedostaa politiikassa ja vaikuttamisessa kaikkia tyydyttävien ratkaisujen löytämisen tärkeyden, ja onkin kehittynyt erinomaiseksi sillanrakentajaksi ristiriitaisten tavoitteiden ja näkökulmien välille.

SYLin hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa 17.-18.11.2023. SYL edustaa kaikkia Suomen ylioppilaskuntia ja valvoo opiskelijoiden etua valtakunnallisella tasolla ottamalla kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

 

Lisätietoja:

Irja Vaateri

irja.vaateri@hyy.fi

050 543 9615