1.2.2023

Inverka på HUS likabehandlingsplan!

NYHET

Vi samlar in idéer och tankar om innehållet i likabehandlingsplanen under februari månad.

HUS uppdaterar i år sin likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen styr studentkårens verksamhet och innehåller information om hur aktörerna inom HUS arbetar för att främja likabehandling inom studentkåren och studentföreningarna. Du kan bekanta dig med den nuvarande planen här.

HUS likabehandlingsplan tar inte ställning till hur studentkåren arbetar för att likabehandling ska förverkligas vid universitetet och i samhället. Dylika politiska linjedragningar för att främja likabehandling finns i HUS policydokument. Policyn uppdateras vid behov.

Nu har du en möjlighet att ge respons på och inverka på innehållet i likabehandlingsplanen! Vi vill få respons och förslag både av våra medlemmar och av de föreningar som verkar inom studentkåren. Du kan lämna in ett initiativ, föreslå förändringar eller kommentera den nuvarande planen. Tiden för att lämna in kommentarer pågår 1-28.2.2023.