16.5.2023

Informationsevenemang om lokalfördelningen i Wilhemsson 23.5.

NYHET

Tidpunkten för informationsevenemanget kommer att ändras. Istället av 18.5. ordnar vi evenemanget på tisdag den 23.5.

Vi anordnar ett informationsevenemang för organisationer om lokalfördelningen, där vi går igenom processen och föreningar kan ställa frågor om det på plats. Evenemanget hålls kl. 15 tisdagen den 23.5 i Wilhelmsson-salet i det Nya Studenthuset.

Du behöver inte anmäla dig till evenemanget i förväg.

TIDTABELL FÖR LOKALFÖRDELNINGEN

 • 31.5 ansökningstiden för lokaler slutar kl. 23:59
  Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga ansökningar
  13.6 ekonomidirektionen fattar ett preliminärt beslut om lokalfördelningen
  1–30.7 föreningarna kommenterar ekonomidirektionens preliminära förslag
  14.9 ekonomidirektionen sammanträder i september och godkänner det preliminära förslaget som läggs fram för beslut av HUS styrelse
  21.9 HUS styrelse fattar beslut om lokalfördelningen
  1.1.2024 den nya lokalfördelningen träder ikraft

 

NÄRMARE INFORMATION

Casper Enckell
styrelsemedlem, ordförande för ekonomidirektionen
casper.enckell@hyy.fi
050 543 9610

Alexander Pietilä
styrelsemedlem, föreningar
alexander.pietila@hyy.fi
050 543 8460

Janne Salokoski
sakkunnig, föreningar
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798