30.3.2023

Fördelningen av HUS föreningslokaler börjar snart!

NYHET

Fördelningen av HUS föreningslokaler börjar 10.5.2023.

HUS fördelar föreningslokalerna för åren 2024-2026. Alla föreningar, som verkar inom HUS och som har fyllt i blanketten för föreningarnas uppgifter, kan ansöka om en föreningslokal. Man ansöker om HUS föreningslokal genom att man besvarar enkäten om användningen av föreningslokalerna och fyller i ansökningsblanketten. Också de föreningar som under pågående lokalfördelningsperiod har haft en av HUS föreningslokaler till förfogande ska fylla i blanketten för lokalfördelningen.

Enkäten om användningen av föreningslokalerna ska fyllas i senast 29.4 och ansökan senast 31.5. Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga ansökningar. Vi skickar länken till ansökningsblanketten under april månad.

HUS ekonomidirektion samlar ihop föreningarnas önskemål och formulerar ett förslag som baserar sig på önskemålen. Förslaget skickas på sommaren till föreningarna för kommentarer.

Vi beaktar följande omständigheter då vi fördelar föreningslokalerna:

 • Omfattningen av föreningens verksamhet och täckningsgrad bland HUS medlemmar
 • Lokalens lämplighet för föreningens verksamhet
 • Föreningens möjlighet att få gratis tillgång till lämpliga verksamhetsutrymmen någon annanstans
 • Föreningens behov av ett verksamhetsutrymme
 • Hur har föreningen skött om sin lokal
 • Hurdan verksamhet har föreningen haft i sin lokal
 • Möjlighet att ha verksamhet i lokalen på föreningens eget språk, om man vill det

Tidtabell för lokalfördelningen:

 • 3.4 enkäten om användningen av lokalerna öppnar
 • 29.4 sista dagen för att besvara enkäten om användningen av lokalerna
 • 10.5 ansökan om föreningslokaler öppnar
 • 31.5 sista dagen för att lämna in ansökan om en föreningslokal
  • Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga ansökningar
 • 1.-30.6 ekonomidirektionen fattar ett preliminärt beslut om lokalfördelningen
 • 1.7.-30.7 föreningarna kommenterar ekonomidirektionens preliminära förslag
 • 1.-30.9 ekonomidirektionen sammanträder i september och godkänner förslaget, som sedan läggs fram för HUS styrelse för godkännande.
 • 1.1.2024 lokalfördelningen träder i kraft

Vilka lokaler kan man ansöka om?

Föreningarna kan ansöka om ett föreningsutrymme i A-trappan i Nya studenthuset, i Domus Gaudium och på Mechelingatan 3 D. De utrymmen som är i användning i Nya studenthuset är huvudsakligen de samma som under föregående lokalfördelningsperiod, men hissrenoveringen har lett till förändringar främst då det gäller WC-utrymmena och några rum är inte heller längre i användning.

Ofta ställda frågor och svar

Hur är det om vår förening inte har använt något av HUS utrymmen? Måste vi fylla i enkäten om användningen av föreningslokalerna?

Om er förening har blivit godkänd att verka inom HUS och ni har fyllt i blanketten för föreningarnas kontaktuppgifter, medlemsantal och beräkningsgrunderna för medlemsantalet, kan ni fylla i ansökningsblanketten och ansöka om en föreningslokal. I det här fallet fyller ni inte i enkäten om användningen av föreningslokalerna.

Hur är det om vi ordnade många evenemang tillsammans med andra förra året? Hur antecknar vi dessa i enkäten om användningen av föreningslokalerna?

Kom överens med dem som ni ordnade evenemanget tillsammans med om vem som antecknar evenemanget som sitt eget. På det sättet undviker vi att samma evenemang antecknas flera gånger.

 

Närmare information

Casper Enckell
Styrelsemedlem, ordförande i ekonomidirektionen
050 543 9610
casper.enckell@hyy.fi

Alexander Pietilä
Styrelsemedlem, föreningar
050 543 8460
alexander.pietila@hyy.fi

Janne Salokoski
Sakkunig, föreningar
050 537 3798
janne.salokoski@hyy.fi