30.3.2023

Järjestötilojen tilajako alkaa pian!

UUTINEN

HYYn järjestötilojen tilajako alkaa 10.5.2023.

HYY jakaa järjestötilat vuosille 2024-2026. Tilaa voivat hakea kaikki HYYn piirissä toimivat järjestöt, jotka ovat täyttäneet tietonsa järjestötietolomakkeelle. HYYn järjestötilaa haetaan täyttämällä tilankäyttökysely ja hakulomake. Myös niiden järjestöjen, joilla on kuluvalla tilajakokaudella ollut HYYn järjestötila, tulee täyttää lomake tilajakoa varten.

Tilankäyttökysely tulee täyttää 29.4. mennessä ja hakulomake 31.5. mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Linkki hakulomakkeeseen lähetetään huhtikuun aikana.

HYYn talousjohtokunta koostaa esityksen järjestöjen toiveiden pohjalta ja lähettää sen kommenttikierrokselle kesäksi.

Tiloja jaettaessa otetaan huomioon seuraavat asiat:

 • Järjestön toiminnan laajuus ja kattavuus HYYn jäsenten keskuudessa
 • Tilan soveltuvuus järjestön toimintaan
 • Järjestön mahdollisuus saada toiminnalleen sopivia tiloja käyttöönsä muualta ilmaiseksi
 • Järjestön tarve toimintatilalle
 • Miten järjestö on huolehtinut tilastaan
 • Miten järjestö on toiminut tilassaan
 • Mahdollisuus toimia tilassa järjestön omaa kieltä käyttäen, mikäli toivovat

Tilajaon aikataulu:

 • 3.4. tilankäyttökysely avautuu
 • 29.4. tilankäyttökysely sulkeutuu
 • 10.5. tilahakemusten hakuaika alkaa
 • 31.5. tilahakemusten hakuaika päättyy
  • Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä
 • 1.–30.6. talousjohtokunta tekee alustavan päätöksen tilajaosta
 • 1.–30.7. talousjohtokunnan pohjaehdotus on järjestöjen kommenttikierroksella
 • 1.–30.9. talousjohtokunta kokoontuu syyskuussa ja hyväksyy pohjaesityksen, joka esitetään HYYn hallituksen hyväksyttäväksi
 • 1.1.2024 uusi tilajako astuu voimaan

Mitä tiloja on mahdollista hakea?

Järjestöt voivat hakea tilaa Uudelta Ylioppilastalon A-rapusta, Domus Gaudiumilta ja Mechelininkatu 3D:stä. Uuden ylioppilastalon käytössä olevat tilat ovat pääsääntöisesti samat
kuin edellisellä tilajakokaudella, mutta hissiremontti on muuttanut
erityisesti WC-tiloja ja joitakin huoneita on poistunut käytöstä.

UKK

Mitä jos järjestölläni ei ole HYYn tilaa? Pitääkö meidän täyttää tilankäyttökysely?

Mikäli järjestösi on hyväksytty HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi ja olette täyttäneet järjestöjen yhteystietolomakkeen, jäsenmäärän ja jäsenmäärän laskuperusteen, voitte täyttää hakulomakkeen ja hakea järjestötilaa. Tässä tilanteessa ei täytetä tilankäyttökyselyä.

Mitä jos järjestimme paljon yhteistyötapahtumia viime vuonna? Miten merkkaamme nämä tilankäyttökyselyyn?

Sopikaa tapahtuman järjestäjäosapuolien kanssa, kuka merkitsee tapahtuman omakseen, jotta vältytään tuplatapahtumilta.

 

Lisätietoja

Casper Enckell
hallituksen jäsen, talousjohtokunnan puheenjohtaja
casper.enckell@hyy.fi
050 543 9610

Alexander Pietilä
hallituksen jäsen, järjestöt
alexander.pietila@hyy.fi
050 543 8460

Janne Salokoski
asiantuntija, järjestöt
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798