10.5.2023

Ansökningsblanketten för att ansöka en föreningslokal har öppnats

NYHET

HUS fördelar föreningslokalerna för åren 2024-2026. Alla föreningar, som verkar inom HUS och som har fyllt i blanketten för föreningarnas uppgifter, kan ansöka om en föreningslokal.

Man ansöker om HUS föreningslokal genom att man besvarar enkäten om användningen av föreningslokalerna och fyller i ansökningsblanketten. Svarstiden för lokalanvändningsenkäten för lokalfördelningen har tagit slut 30.4. Det är en förutsättning att man fyller i enkäten för att kunna ansöka om en lokal för lokalfördelningsperioden 2024 – 2026. De som besvarat lokalanvändningsenkäten får en länk till ansökningsblanketten för att ansöka om en lokal.

Om din förening inte har fyllt i lokalanvändningsenkäten före 30.4 ska du omedelbart ta kontakt med ordföranden för ekonomidirektionen Casper Enckell.

Du kan fylla i ansökningsblanketten för lokaler ända till 31.5 kl. 23:59. Vi behandlar inte bristfälliga eller försenade lokalansökningsblanketter.

Infokväll 23.5 kl. 15 i Wilhelmsson

Vi ordnar en infokväll för föreningarna om lokalfördelningen då vi går igenom processen för lokalfördelningen och ni kan ställa frågor om fördelningen av lokaler. Vi ordnar infokvällen i Nya studenthuset i Wilhelmsson-salen på femte våningen.

Observera att evenemanget har fått skjutas upp från torsdagen den 18.5.

Att ansöka om en lokal

Om din förening är en del av en större helhet, som till exempel en fakultetsförening, ska din förening ändå ansöka om en lokal. Det betyder att alla föreningar som använder lokaler ska ansöka om HUS föreningslokaler, oberoende om de ansöker om lokalerna tillsammans med någon annan förening.

Vi beaktar följande omständigheter då vi fördelar föreningslokalerna

 • Omfattningen av föreningens verksamhet och täckningsgrad bland HUS medlemmar
  Lokalens lämplighet för föreningens verksamhet
  Föreningens möjlighet att få gratis tillgång till lämpliga verksamhetsutrymmen någon annanstans
  Föreningens behov av ett verksamhetsutrymme
  Hur har föreningen skött om sin lokal
  Hurdan verksamhet har föreningen haft i sin lokal
  Möjlighet att ha verksamhet i lokalen på föreningens eget språk, om man vill det
 • Tidtabell för lokalfördelningen

 • 3.4 lokalanvändningsenkäten öppnade
  29.4 lokalanvändningsenkäten stängde
  10.5 ansökningstiden för lokaler börjar kl. 12:00
  31.5 ansökningstiden för lokaler slutar kl. 23:59
  Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga ansökningar
  13.6 ekonomidirektionen fattar ett preliminärt beslut om lokalfördelningen
  1–30.7 föreningarna kommenterar ekonomidirektionens preliminära förslag
  14.9 ekonomidirektionen sammanträder i september och godkänner det preliminära förslaget som läggs fram för beslut av HUS styrelse
  21.9 HUS styrelse fattar beslut om lokalfördelningen
  1.1.2024 den nya lokalfördelningen träder ikraft

 

 

Ofta ställda frågor och svar

Vilka lokaler kan man ansöka om?

Föreningarna kan ansöka om en lokal i A-trappan i Nya studenthuset, i Domus Gaudium och på Mechelingatan 3 D. De lokaler som finns till förfogande i Nya studenthuset är huvudsakligen de samma som under föregående lokalfördelningsperiod, men hissrenoveringen har lett till förändringar främst gällande WC-utrymmena och en del rum är inte längre i användning.

HUR ÄR DET OM VÅR FÖRENING INTE HAR ANVÄNT NÅGOT AV HUS UTRYMMEN? MÅSTE VI FYLLA I ENKÄTEN OM ANVÄNDNINGEN AV FÖRENINGSLOKALERNA?

Om er förening har blivit godkänd att verka inom HUS och ni har fyllt i blanketten med föreningens kontaktuppgifter, medlemsantal och beräkningsgrunderna för medlemsantalet, kan ni fylla i ansökningsblanketten och ansöka om en föreningslokal. I det här fallet fyller ni inte i enkäten om användningen av föreningslokalerna.

HUR ÄR DET OM VI ORDNADE MÅNGA EVENEMANG I SAMARBETE MED ANDRA FÖRRA ÅRET? HUR ANTECKNAR VI DESSA I ENKÄTEN OM ANVÄNDNINGEN AV FÖRENINGSLOKALERNA?

Kom överens med dem som ni ordnade evenemanget tillsammans med om vem som antecknar evenemanget som sitt eget. På det sättet undviker vi att evenemangen antecknas dubbelt.

 

Närmare information

 

Casper Enckell
styrelsemedlem, ordförande för ekonomidirektionen
casper.enckell@hyy.fi
050 543 9610

Alexander Pietilä
styrelsemedlem, föreningar
alexander.pietila@hyy.fi
050 543 8460

Janne Salokoski
sakkunnig, föreningar
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798