10.5.2023

Järjestötilojen hakulomake on auki

UUTINEN

HYY jakaa järjestötilat vuosille 2024-2026. Tilaa voivat hakea kaikki HYYn piirissä toimivat järjestöt, jotka ovat täyttäneet tietonsa järjestötietolomakkeelle.

HYYn järjestötilaa haetaan täyttämällä tilankäyttökysely ja hakulomake. Tilajaon käyttökyselyn vastausaika on päättynyt 30.4.2023. Tilajaon käyttökyselyyn vastanneille järjestöille lähetetään linkki tilojen hakulomakkeeseen.

Jos järjestösi ei ole täyttänyt tilankäyttökyselyä 30.4. mennessä, ota välittömästi yhteys talousjohtokunnan puheenjohtaja Casper Enckelliin.

Tilojen hakulomakkeeseen voit vastata aina 31.5. klo 23.59 saakka. Puutteellisia tai myöhässä lähetettyjä tilojen hakulomakkeita ei käsitellä.

Infoilta 23.5. klo 15 Wilhelmssonissa

Järjestämme järjestöille infoillan tilajaon suhteen, jossa käymme läpi tilajaon prosessin ja voitte esittää kysymyksiä tilajakoon liittyen paikan päällä. Infoilta järjestetään Uuden ylioppilastalon viidennen kerroksen Wilhelmsson-salissa.

Huomaathan, että tilaisuus on siirtynyt 18.5. torstailta!

Tilojen hakeminen

Jos järjestösi on osa laajempaa kokonaisuutta, kuten tiedekuntajärjestöä, tulee järjestön silti hakea tilaa. Eli kaikki tiloja käyttävät järjestöt hakevat HYYn järjestötiloja, huolimatta siitä, hakevatko he tiloja yhdessä jonkun toisen järjestön kanssa.

Tiloja jaettaessa otetaan huomioon

 • Järjestön toiminnan laajuus ja kattavuus HYYn jäsenten keskuudessa
 • Tilan soveltuvuus järjestön toimintaan
 • Järjestön mahdollisuus saada toiminnalleen sopivia tiloja käyttöönsä muualta ilmaiseksi
 • Järjestön tarve toimintatilalle
 • Miten järjestö on huolehtinut tilastaan
 • Miten järjestö on toiminut tilassaan
 • Mahdollisuus toimia tilassa järjestön omaa kieltä käyttäen, mikäli toivovat
 • Tilajaon aikataulu

 • 3.4. tilankäyttökysely avautui
 • 29.4. tilankäyttökysely sulkeutui
 • 10.5. tilahakemusten hakuaika alkaa klo 12.00
 • 31.5. tilahakemusten hakuaika päättyy klo 23.59 – myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä
 • 13.6. talousjohtokunta tekee alustavan päätöksen tilajaosta
 • 1.–30.7. talousjohtokunnan pohjaehdotus on järjestöjen kommenttikierroksella
 • 14.9. talousjohtokunta kokoontuu syyskuussa ja hyväksyy pohjaesityksen, joka esitetään HYYn hallituksen hyväksyttäväksi
 • 21.9. HYYn hallitus päättää tilajaosta
 • 1.1.2024 uusi tilajako astuu voimaan

 

 

UKK

Mitä tiloja on mahdollista hakea?

Järjestöt voivat hakea tilaa Uudelta Ylioppilastalon A-rapusta, Domus Gaudiumilta ja Mechelininkatu 3D:stä. Uuden ylioppilastalon käytössä olevat tilat ovat pääsääntöisesti samat kuin edellisellä tilajakokaudella, mutta hissiremontti on muuttanut erityisesti WC-tiloja ja joitakin huoneita on poistunut käytöstä.

MITÄ JOS JÄRJESTÖLLÄNI EI OLE HYYN TILAA? PITÄÄKÖ MEIDÄN TÄYTTÄÄ TILANKÄYTTÖKYSELY?

Mikäli järjestösi on hyväksytty HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi ja olette täyttäneet järjestöjen yhteystietolomakkeen, jäsenmäärän ja jäsenmäärän laskuperusteen, voitte täyttää hakulomakkeen ja hakea järjestötilaa. Tässä tilanteessa ei täytetä tilankäyttökyselyä.

MITÄ JOS JÄRJESTIMME PALJON YHTEISTYÖTAPAHTUMIA VIIME VUONNA? MITEN MERKKAAMME NÄMÄ TILANKÄYTTÖKYSELYYN?

Sopikaa tapahtuman järjestäjäosapuolien kanssa, kuka merkitsee tapahtuman omakseen, jotta vältytään tuplatapahtumilta.

 

Lisätietoja

 

Casper Enckell
hallituksen jäsen, talousjohtokunnan puheenjohtaja
casper.enckell@hyy.fi
050 543 9610

Alexander Pietilä
hallituksen jäsen, järjestöt
alexander.pietila@hyy.fi
050 543 8460

Janne Salokoski
asiantuntija, järjestöt
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798