16.12.2019

HUS likabehandlingsguide och info om nästa år!

NYHETER

År 2019 närmar sig sitt slut och  vi vill nu på hela föreningssektorns vägnar tacka för det väl förlöpta verksamhetsåret! Här några saker som är bra att beakta före det förtjänta jullovet:

Under hösten har vi producerat en likabehandlingsguide för föreningarna. Guiden finns på den splitternya Moodle-plattformen där även annat föreningsutbildningsmaterial kommer att produceras i fortsättningen. I likabehandlingsguiden finns svar på de vanligaste likabehandlingsfrågorna som gäller föreningarna samt mångsidig information om temat. I januari ordnar vi för första gången en särskild likabehandlingsutbildning som grundar sig på guideinnehållet. Guiden finns tillsvidare enbart på finska och svenska men engelska översättning är under arbete och  publiceras omedelbart när det blir färdig.

Moodle finns här

Ekonomidirektionen har även beslutat på sitt möte att vi kan publicera fördelningsmodellen för verksamhetsbidrag redan nu! Du hittar modellen här. Modellen är i stort sett den samma som använts redan i år men ekonomidirektionen har gjort en del korrigeringar under hösten. Bli inte alltför pressade på grund av modellen, syftet är att ni får veta  hurdana frågor som  används vid utdelningen av pengar nästa år!

 

Till följande är det dags att vända blickarna mot det kommande året! Nedan har vi listat de viktigaste preliminära datumen för föreningarna. Vi ber er att förmedla informationen till era nya styrelser. Datumen är ännu preliminära, och som vanligt informerar vi om eventuella förändringar via föreningslistan.

God juleväntan till er alla!

 

Bästa hälsningar,

HUS föreningssektor

 

I slutet av januari Ordförandeseminarium I
30.1. Likabehandlingsutbildning
3.2 Ansökningstiden för verksamhetsbidrag börjar
26.2 Trimningsdagen
26.2 Utbildning för kassörer (ingår i trimningsdagen)
2.3 Deadline för verksamhetsbidragsansökan
12.3 Utbildning om evenemangssäkerhet
19.3 Utbildning för trakasseriombud
Mars Ansökningstid för Alinasalsturer
Mars-april Ansökningstid för projektbidrag
April Lokalutdelning: ansökning om föreningslokal
Maj Föreningarna i sommarskick
 31.8 Öppningskarnevalen
25.9 Gulisäventyret
Oktober Ansökningstid för Alinasalsturer
November Ordförandeseminarium II
November–december Utbildning för verksamhetsgranskare
November–december Utbildning om bokslut
6.12 Självständighetsdagens festtåg