Stäng

Föreningsbidrag | HUS

Guide

Föreningsbidrag

En väsentlig del av studielivet och hela vår gemenskap är de talrika föreningarna som möjliggör  mångsidig verksamhet för våra medlemmar. Utöver lokaler, utbildningar och rådgivning erbjuder vi även ekonomiska bidrag som kan ansökas av alla föreningar som verkar inom vår studentkår.

I den här guiden hittar du information om hurdana bidrag vi erbjuder och hur de kan sökas.

Verksamhetsbidrag

Stöd till föreningstidningar

Möbleringsstöd

Projektbidrag

Ansökningskriterier för bidrag