10.6.2024

HUS har godkänt den nya strategin för 2025–2030

NYHET

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har vid sitt möte 28.5 godkänt studentkårens nya strategi för 2025–2030. Strategin fastställer de värderingar och mål som styr HUS verksamhet.

Studentkårens strategi är det viktigaste styrdokumentet för HUS verksamhet. Strategin fastställer de viktigaste värderingarna och strategiska målen som genomsyrar studentkårens verksamhet. Strategin fastställer också indikatorer för att följa upp målen. Dessutom presenterar strategin studentkårens syfte och dröm.

Den nya strategin fastställer att HUS värderingar är bildning, likabehandling, mod, hållbarhet och gemenskap. Enligt strategin är ”studentkåren ett samfund som erbjuder sina medlemmar stöd och möjlighet att växa till aktiva, upplysta och kritiska medborgare. Studentkåren verkar som en förenande länk mellan medlemmarna, bevakar medlemmarnas intressen vid universitetet och i samhället samt främjar deras samhälleliga, sociala och intellektuella strävanden.”

HUS mål inför kommande strategiperiod är bland annat att vara en modig, aktiv och synlig intressebevakare. HUS önskar skapa ett studerandeorienterat universitet och samhälle och en stad som inkluderar studerandena. HUS vill också stärka medlemmarnas delaktighet, aktivitet och sakkunskap. HUS vill dessutom vara mer jämlik, inkluderande och livskraftig än tidigare. HUS kämpar även för biosfären och mot miljö- och ekokrisen.

”Vi har fått en karta som visar HUS väg in på 2030-talet. Innehållet i strategin förankrar nyskapande värderingar i kärnan av vår verksamhet, så som intersektionell feminism, globalt ansvarstagande och en livsstil som anpassar sig till de planetära gränserna. Strategin betonar också att gemenskap är en ny värdering för oss. Den nya strategin är dessutom hälften så lång som den förra. Denna komprimering kommer att göra verkställandet av strategin tydligare. Det är också fint att strategin uppstod som ett resultat av en långsiktig och deliberativ process som delegationen deltog i”, säger styrelseordförande Antti Kaijansinkko ivrigt.

Delegationen godkänner årligen verkställighetsplanen för strategin, som fastställer tyngdpunkterna i verksamheten. I samband med verksamhetsberättelsen sker en årlig utvärdering av genomförandet av planen och strategin. En mellanutvärdering sker 2027.

Du kan läsa hela strategin för perioden 2025–2030 här.

 

Mer information

Antti Kaijansinkko

Hallituksen puheenjohtaja

antti.kaijansinkko@hyy.fi

050 475 1280