10.6.2024

HYY on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2025–2030

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 28.5. hyväksynyt ylioppilaskunnan uuden strategian vuosille 2025–2030. Strategiassa määritellään HYYn toimintaa ohjaavat arvot ja tavoitteet.

HYYn ylin toimintaa ohjaava dokumentti on ylioppilaskunnan strategia. Strategiassa määritellään ylioppilaskunnan toimintaa läpileikkaavat keskeiset arvot ja strategiset tavoitteet. Tavoitteille myös määritellään seurantaan tarkoitetut mittarit. Lisäksi strategiaan on kirjattu ylioppilaskunnan tarkoitus ja unelma.

Tuoreessa strategiassa HYYn arvoiksi määritellään sivistys, yhdenvertaisuus, rohkeus, kestävyys ja yhteisöllisyys. Strategian mukaisesti ”ylioppilaskunta on yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen tukea ja tilaa kasvuun aktiiviseksi, valveutuneeksi ja kriittiseksi kansalaiseksi. Ylioppilaskunta toimi jäsentensä yhdyssiteenä, valvoo heidän etuaan yliopistolla ja yhteiskunnassa sekä edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.”

HYYn tavoitteita tulevalle strategiakaudelle on muun muassa olla rohkea, aktiivinen ja äänekäs edunvalvoja. HYY haluaa rakentaa opiskelijaystävällisempää yliopistoa, yhteiskuntaa ja kaupunkia sekä vahvistaa jäsenten osallisuutta, toimijuutta ja asiantuntijuutta. HYY pyrkii lisäksi olemaan entistä yhdenvertaisempi, yhteisöllinen ja elinovimainen. HYY pyrkii myös olemaan elonkehän puolella ja kamppailemaan ilmasto- ja ekokriisiä vastaan.

“Olemme saaneet HYYlle kartan, joka viitoittaa tiemme 2030-luvulle. Strategian sisältö yhtäältä juurruttaa edistyksellisiä arvoja, kuten intersektionaalista feminismiä, globaalia vastuunkantoa ja planetaarisiin rajoihin sopeutunutta elämäntapaa toimintamme ytimeen. Toisaalta se korostaa yhteisöllisyyden yhdeksi uudeksi arvoksemme. Strategia on myös lähes puolet lyhyempi kuin edellinen. Tämä tiivistäminen tulee selkeyttämään strategian toimeenpanoa. Hienoa on myös se, että strategia syntyi pitkäjänteisen, edustajistoa osallistavan ja deliberatiivisen prosessin seurauksena”, HYYn hallituksen puheenjohtaja Antti Kaijansinkko hehkuttaa.

Strategian toimeenpanemiseksi edustajisto hyväksyy vuosittain strategian toimeenpanosuunnitelman, joka määrittelee toiminnan painopisteet. Suunnitelman ja strategian toteutumista arvioidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Puoliväliarviointi laaditaan vuonna 2027.

Kauden 2025–2030 strategian pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältä.

 

Lisätietoja

Antti Kaijansinkko

Hallituksen puheenjohtaja

antti.kaijansinkko@hyy.fi

050 475 1280