10.8.2023

Föreningsbulletin 3/2023

Nyhet

Innehåll

  1. Tillbaka till organisationsvärlden
  2. Gå med i HYY Organisation Info Telegram-kanalen
  3. Regler för föreningar som verkar inom HUS har uppdaterats
  4. Vill din förening presentera sin verksamhet för nya studerande i höst?
  5. Evenemangssäkerhetspersonutbildning 22.8.2023
  6. Möbleringsstöd
  7. Good practices on communality

1. Tillbaka till organisationsvärlden

Föreningssektorn är tillbaka efter sommarlovet och vi finns alltid här på vardagar för att höra av dig igen. Du kan fråga oss om råd om allt som rör föreningens verksamhet eller studentkåren och organisationer. Skicka gärna e-post eller ring: janne.salokoski@hyy.fi – 050 537 3798.

2. Gå med i HYY Organisation Info Telegram-kanalen

Vi har skapat en snabb Telegramkanal för organisationer. Kanalen ger snabb och effektiv information om aktuella frågor. Genom att prenumerera på kanalen får du omedelbart information när det finns ny information om renoveringen av Nya studenthuset, när bokningsrundorna för Alina Hall börjar eller när det bara är en timme kvar att fylla i ansökan om organisationslokaler. Det är bara vi som kan lägga upp meddelanden i kanalen och vi lovar att endast lägga upp relevant information.

Gå med

3. Regler för föreningar som verkar inom HUS har uppdaterats

HUS ekonomidirektionen har uppdaterat reglerna för föreningar som verkar inom HUS. Den största förändringen är att vi inte längre kräver att föreningerna samlar in studentnummer för nya medlemmar. Vi har också tagit bort kravet på att hälften av medlemmarna i en förenings styrelse ska vara HUS-medlemmar.

Läs mer

4. Vill din förening presentera sin verksamhet för nya studerande i höst?

Vi söker nu kontrollansvariga till Check-in Event, Öppningskarnevalen och Gulissäventyret! Länkar till anmälningar i bion, anmäla din förening med senast den 15.8. kl. 23.59!

Check-in Event är en del av internationella studenters orientering och är ett tvådagarsevenemang 30–31 augusti. På evenemanget kan organisationer visa upp sina aktiviteter för nya internationella studenter och utbytesstudenter.

HUS anordnar läsårets Öppningskarneval måndagen den 4 september kl 14-18! På karnevalen kommer både nya och gamla studenter vid Helsingfors universitet att kunna bekanta sig med det stora urvalet föreningar som verkar inom HUS.

Gulisäventyret, som ordnas av HUS, får studenterna göra en tvärvetenskaplig djupdykning i studentkåren, föreningarna inom studentkåren och dess samarbetspartner. Att arrangera en kontroll är ett roligt sätt att presentera sin förening för nya studerande! Evenemanget ordnas den 28.9. kl. 16-20.

Anmälningen

5. Evenemangssäkerhetspersonutbildning 22.8.2023

Hur ser vi till att alla deltagare upplever att evenemangen är trygga ställen att vara på?
HUS organiserar en evenemangssäkerhetspersonutbildningen i Wilhelmsson salen den 22.8.2023 kl. 17-19. Anmäla sig till evenemanget senast den 20.8.2023 kl. 23.59 med denna blanketten.

Utbildning hålls på finska men materialen översättas på svenska och engelska. Högst 60 deltagare får plats.

Utrymmet är delvis otillgängligt. Gångarna i utrymmet är minst 90 cm breda och utrymmet är tillgängligt med hiss.

Utbildningen ger vägkost för föreningarnas och övriga frivilligorganisationers evenemangssäkerhetspersonverksamhet. På utbildningen går vi igenom olika situationer som evenemangssäkerhetspersonerna kan stöta på under evenemangen och ger metoder för att lösa dem.

Anmäl dig

6. Möbleringsstöd

Vi uppmuntrar föreningarna som verkar i våra lokaler att ta väl hand om dem och göra dem trivsamma. Föreningarna kan ansöka om möbleringsstöd för möbelanskaffning till lokalerna, och med stödet stöds speciellt anskaffning av inredningsartiklar. Möbleringsstödet kan sökas året om!

Läs mer

7. God praxis för att skapa samhörighet

I utvecklingsprojektet för verksamhetskulturen vid Helsingfors universitet undersöker vi bland annat olika sätt som hjälper oss att främja känslan av samhörighet bland universitetets studenter och personal. HUS har tillsammans med fakulteterna vid Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan gjort en sammanställning över god praxis för att skapa gemenskap och samhörighet. Syftet med sammanställningen är att stödja nya åtgärder som fakulteterna kan vidta för att skapa samhörighet.

Läs mer