12.2.2021

Föreningsbulletin 3/2021

1 Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Trimningsdagen 16.2.2021!
2 HUS trakasseriombud
3 Ansök om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS
4 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2021 börjar 1.3.2021!
5 Nuläget och framtiden för Alina-utbildningarna
6 TAHLO-walk-in på Zoom 18.2.2021!
7 Ansöka om möbleringsstöd!
8 Blev ni utan lokal i lokalfördelningen? – Läs instruktionerna och ansök om lokal senast 26.2.2021!
9 Aktualitetsöversikt om corona
10 Föreningsutskottets konstituerande möte 17.2.2021!

 

 

1 Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Trimningsdagen 16.2.2021!

Vill du utvecklas som föreningsfunktionär? Behöver du tips och inspiration för att kunna trimma din förening så den blir ännu bättre? Kom med på HUS Trimningsdag för att lära dig nya saker och få upp farten! På föreningsfunktionärernas gemensamma kursdag hålls många olika kurser som passar just dig, oavsett om du är aktiv i en hobbyförening, nation, ämnesförening eller fakultetsförening!

Trimningsdagen hålls tisdag 16.2.2021 kl. 10-14 på Zoom.

Workshoparna hålls tyvärr på finska.

Mer information: https://hyy.fi/sv/aktuellt/trimningsdagen-2021

Anmälningen avslutas 14.2. kl. 23.59. https://www.lyyti.in/Virityspaiva_2021_6207/se

Mer information:
Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

2 HUS trakasseriombud

På studentkåren arbetar två trakasseriombud som rådger och hjälper studenter och föreningarna inom HUS i trakasserisituationer. Kontakten är fullständigt konfidentiell och trakasseriombuden har tystnadsplikt. Om egna trakasseriombud inte finns är det skäl att ge ut kontaktuppgifterna till HUS trakasseriombud. Det är bra att behandla svårare fall med dem. Du når trakasseriombuden på adressen hairintayhdyshenkilo@hyy.fi eller så kan du ta kontakt med dem direkt:

Tiia Niemi, tiia.niemi@hyy.fi, 050 543 9608
Topias Tolonen, topias.tolonen@hyy.fi, 050 477 4543

Läs mer om trakasseriombuden: https://hyy.fi/sv/trakasseriombuden

 

***

 

3 Ansök om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 1.3 kl. 16.

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges till tryckta och digitala tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 1.3 kl. 16.

Mera information om ansökan och kriterierna hittas här: https://hyy.fi/sv/guide/foreningsbidrag

 

***

 

4 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2021 börjar 1.3.2021!

Alinasalens bokningsrundor för hösten 2021 börjar med en förhandsbokningsrunda på måndag 1.3.2021 kl. 12.00. Det finns sammanlagt tre (3) bokningsrundor och föreningarna kan få sammanlagt två (2) turer. Föreningarna bör bekanta sig noggrannare med anvisningarna för varje bokningsrunda innan ifyllandet av bokningsönskemålsblanketten. En felaktigt ifylld blankett kan inverka negativt på att få en tur.

Mer information och blanketterna finns på adressen: https://hyy.fi/sv/aktuellt/10694

Förhandsbokningsrunda
Bokningstid från 1.3. kl. 12:00 till 7.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.fi/reg/alinavaraukset_syksy_2021_ennakko/se
Bokningarna behandlas måndag 8.3 kl. 17:00-20:00, Zoom

Första bokningsrundan
Bokningstid från 9.3. kl. 12.00 till 14.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.in/Alinasalin_1_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_3894/se
Bokningarna behandlas måndag 15.3. kl. 17:00- 20:00, Zoom

Andra bokningsrundan
Bokningstid från 16.3. kl. 12.00 till 21.3. kl. 23:59.
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.in/Alinasalin_2_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_1436/se
Bokningarna behandlas måndag 22.3. kl. 17:00-20:00, Zoom

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen: Miran Hamidulla, Sakkunnig (föreningar), miran.hamidulla@hyy.fi, 050 537 3798 & Janne Salokoski, Styrelsemedlem (föreningar), janne.salokoski@hyy.fi, 050 543 9610

 

***

 

5 Nuläget och framtiden för Alina-utbildningarna

Eftersom våra lokaler är stängda på grund av coronarestriktionerna har vi inte ordnat Alina-salsutbildningar för de föreningar som har Alina-bokningar på våren.

Vi upprätthåller beredskap att ordna Alina-utbildningar så fort som möjligt ifall läget skulle tillåta användning av Alina-salen. Om er förening har en Alina-bokning på våren, lönar det sig att när evenemanget närmar sig noga följa med vår informationsförmedling, eftersom Alina-utbildningar kan komma med kort varsel ifall Alina öppnas.

Med tanke på hur den offentliga diskussionen om coronaläget nu ser ut vill vi ändå inte ge alltför höga förhoppningar om att Alina skulle kunna öppnas i vår, åtminstone inte till full kapacitet.

Under våren kommer Alina-utbildningarna också genomgå en betydande förnyelse. Vi har som avsikt att avstå från Alina-utbildningar på plats och istället hålla dem på vår Moodle-plattform. Målet är att det nya utbildningssättet ska vara i bruk från och med hösten 2021, men ni får mer information då vi vet mer.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

6 TAHLO-walk-in på Zoom 18.2.2021!

Behöver du hjälp med att fylla i TAHLO? Finns det problem med att lämna in bilagor? Eller funderar du på något annat kring ansökan om verksamhetsbidrag? Kom på Tahlo-walk-in och träffa HUS föreningssektor, på distans på Zoom 18.2.2021 kl. 11–16:

https://helsinki.zoom.us/j/68964809240

Om du inte kan delta så svarar föreningssektorn också gärna på frågor om TAHLO per e-post och telefon:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

7 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

8 Blev ni utan lokal i lokalfördelningen? – Läs instruktionerna och ansök om lokal senast 26.2.2021!

Utanför platstilldelningsprocessen erbjuds lokaler endast till föreningar som ännu inte fått någon lokal i platstilldelningen. Föreningen måste vara godkänd av HUS i slutet av ansökningstiden och aktuella kontaktuppgifter måste finnas i TAHLO-systemet. Lokalen eller lokalerna utdelas till föreningarna fram till slutet av platstilldelningsperioden. Vid godkännandet av nya föreningar till lokalerna följs de gällande platstilldelningsprinciperna.

Föreningarna kan under platstilldelningsperioderna ansöka om lokaler två gånger per år. För vårens del är den sista ansökningstiden kl. 15 under HUS servicebyrås sista öppethållningsdag i februari och för höstens del kl. 15 under HUS servicebyrås sista öppethållningsdag i september. Försenade föreningslokalansökningar behandlas inte.

Ekonomidirektionen vid HUS styrelse beslutar om godkännandet av nya föreningar till lokalerna. Innan investeringsbeslutet fattas måste de föreningar som redan verkar i lokalerna konsulteras och när beslutet fattas eftersträvas ett beslut som gynnar alla organisationer. Ekonomidirektionens beslut kan överklagas till HUS styrelse i enlighet med studentkårens regler.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

9 Aktualitetsöversikt om corona

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget.

Coronaläget har inte blivit avsevärt lindrigare så tidigare meddelade restriktioner gäller fortfarande, du kan kontrollera dem här: www.hyy.fi/koronaohjeet

Tveka inte att kontakta föreningssektorn om du eller din förening har frågor! Du hittar kontaktuppgifterna på HUS webbplats och på coronainstruktionssidorna och kontaktuppgiftssidan.

 

***

 

10 Föreningsutskottets konstituerande möte 17.2.2021!

Låt oss skapa ett utskott som speglar föreningarna

Vad är föreningsutskottet?

Utskotten är organ för HUS medlemmar där man med låg tröskel kan delta i studentkårens verksamhet. I år är föreningsutskottet just rätt plats för dig som vill verka i knytpunkten mellan föreningarna och HUS. Utskottet är ett öppet ställe för alla föreningsaktiva att påverka, oberoende av akademisk ålder, föreningshistoria eller personligt kunnande.

Vad gör vi i utskottet?

I år är det dags att skapa något nytt, fungerande och meningsfullt. Syftet är att bygga ett utskott som svarar på föreningarnas behov. Tillsammans kan vi finna sätt för att ännu bättre betjäna föreningarna och på riktigt förnya oss. I föreningsutskottet skriver vi inte bara in mål i protokollen, utan vi arbetar aktivt för att uppnå dem.

Hur kan jag komma med?

Utskottet konstituerar sig 17.2 kl. 18:00 på Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/67131040819.

På mötet väljs en ordförande för att leda utskottets verksamhet och tillsammans med HUS föreningsansvariga arbeta för studentkårens föreningsfält. Vem som helst, från vilken organisation som helst, är välkommen med. Man binder sig inte till att lägga mera tid på utskottsarbetet än vad man själv vill. Det här är din chans att påverka, så kom modigt med.

Mera information:

Janne Salokoski
Medlem av HUS styrelse, föreningar
janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610