7.2.2024

Föreningsbulletin 1/2024

NYHET

  1. Trimningsdag 13.2.
  2. Uppdatering av föreningens information
  3. Ansök om verksamhetsbidrag från HUS!
  4. Kom med i HUS föreningar info Telegram-kanalen
  5. Har ni studenter med familjer bland era medlemmar?

 

1. Trimningsdag 13.2.

Vill du utvecklas som aktiv inom föreningslivet? Känner du att du behöver tips och inspiration för att din förening ska bli ännu bättre än tidigare? Kom med i HUS Triminingsdagen! Workshopar hålls tyvärr enbart på finska. Kom med på tisdag 13.2 kl. 15.30–19.30 till Helsingfors universitets huvudbyggnad! Läs mer och anmäl dig senast 11.2.

Läs mer

2. Uppdatering av föreningens information

Varje förening som verkar inom HYY ska årligen lämna sina aktuella uppgifter till HYY. Uppgifterna lämnas in via föreningarnas informationsformulär. Detta formulär måste fyllas i, oavsett om din förening ansöker om verksamhetsbidrag eller inte. Föreningar som ansöker om verksamhetsbidrag måste fylla i informationsformuläret senast den 29 februari. Andra föreningar måste uppdatera sina uppgifter senast den 30 september. Om ni inte har fått en inbjudan att fylla i blanketten, kontakta janne.salokoski@hyy.fi.

3. Ansök om verksamhetsbidrag från HUS!

Alla föreningar har fått en inbjudan att fylla i ansökningsformuläret för verksamhetsbidrag! Om du inte har fått din, skicka ett meddelande till janne.salokoski@hyy.fi.

Alla föreningar inom HUS krets kan ansöka om verksamhetsbidrag. Innan du ansöker ska du läsa villkoren för beviljande och användning av verksamhetsbidrag samt modellen för beviljande av verksamhetsbidrag. Kom också ihåg att fylla i blanketten för föreningssuppgifter, eftersom den är en förutsättning för beviljande av verksamhetsbidrag.

Ansökningstid för verksamhetsbidraget är 1.-29.2.2024. Ansökningsformuläret stängs den 29.2.2024 kl. 16.00. Vi kommer inte att behandla försenade ansökningar.

Läs mer

4. Kom med i HUS föreningar info Telegram-kanalen

Kanalen ger snabb och effektiv information om aktuella frågor. Genom att prenumerera på kanalen får du omedelbart information när det finns ny information om renoveringen av Nya studenthuset, när bokningsrundorna för Alina Hall börjar eller när det bara är en timme kvar att fylla i ansökan om föreningslokaler.

Telegram

5. Har ni studenter med familjer bland era medlemmar?

Lilla HUS erbjuder tillfällig barnpassning för vår medlemmars barn. Lilla HUS verkar på Brobergsterassen 3 C, ingång från gårdssidan. Man kan boka fasta turer för vårterminen per e-post.

Läs mer