31.1.2024

Ansök om verksamhetsbidrag från HUS för 2024!

NYHET

Denna text har översatts av en maskinöversättare på grund av problem med leverans av översättningar. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka och svarar gärna på eventuella frågor.

 

Studentföreningarna har en viktig roll i att skapa gemenskap och vara en del av studenternas vardag. Därför vill HUS stödja verksamheten i föreningarna i sitt distrikt med ett ekonomiskt verksamhetsbidrag.

Alla föreningar inom HUS krets kan ansöka om verksamhetsbidrag. Innan du ansöker ska du läsa villkoren för beviljande och användning av verksamhetsbidrag samt modellen för beviljande av verksamhetsbidrag. Kom också ihåg att fylla i blanketten för föreningssuppgifter, eftersom den är en förutsättning för beviljande av verksamhetsbidrag.

Ansökningstid för verksamhetsbidraget är 1.-29.2.2024. Ansökningsformuläret stängs den 29.2.2024 kl. 16.00. Vi kommer inte att behandla försenade ansökningar.

För att ansöka om verksamhetsbidrag, fyll i ansökningsblanketten. Vi skickar en inbjudningslänk till ansökningsblanketten till alla föreningar i HUS krets. Om din förening inte har fått en inbjudningslänk senast den 1 februari, nligen kontakta HUS föreninssakkunnig (janne.salokoski@hyy.fi). 

Tidsplan och process för utdelning av verksamhetsbidrag

 1. Ansökningsformuläret för verksamhetsbidraget är öppet 1.–29.2.2024.
  • Du kan uppdatera din ansökan fram till 31.5.2024.
 2. HUS föreningssektor behandlar ansökningarna i mars.
 3. Förskottet på verksamhetsbidraget betalas ut till organisationerna i mars.
  • Observera att förskott endast betalas ut till föreningar som uppfyller villkoren för att få ett förskott.
 4. HUS ekonomidirektion bedömer ansökningarna i mars/april.
 5. HUS ekonomidirektion fattar det slutliga beslutet om verksamhetsbidraget 23.4.
 6. De slutliga beloppen för driftsbidragen kommer att betalas ut i april/maj.
 7. De slutliga versionerna av bilagorna skickas till HUS senast 31.5.
  • Om föreningen inte tillhandahåller alla bilagor senast 31.5. kommer eventuella förskottsbetalningar att återkrävas.

Så här ansöker man om verksamhetsbidrag

 • Fyll i ansökningsblanketten under ansökningsperioden.
 • Bifoga nödvändiga bilagor om organisationens verksamhet till ansökan.
  • De bilagor som krävs är:
   • Budget för 2024
   • Verksamhetsplan för 2024
    • Beskriver den planerade verksamheten för innevarande år.
   • Senast resultaträkning (2023)
   • Senast balansräkning (2023)
   • Senast årsrapport (2023)
   • Aktivitetskalender 2023
    • Sammanställning av föregående års evenemang och deltagarantal.
  • Bekanta er i förväg med standardmallarna för dessa dokument.
  • Alla dokument måste vara officiellt godkända i enlighet med föreningens stadgar och lagar, vanligtvis genom godkännande vid en föreningsstämma.
 • En preliminär version av alla nödvändiga dokument måste inlämnas senast kl. 16.00 den 29.2.2024.
  • En utkastversion av ett dokument som ännu inte behandlats av föreningsstämman kan räcka.
  • För ofullständiga dokument, ange en förklaring till varför de inte kan lämnas in inom tidsfristen.
 • Ansökan kan kompletteras fram till 31.5.2024.
  • Observera att verksamhetbidragets slutsumma betalas till föreningen först när alla nödvändiga bilagor i sin slutliga form har lämnats till föreningssakkunnig.
 • Om föreningen inte lämnar in alla bilagor senast 31.5.2024, återkrävs det betalda förskottet.

Så här beräknas verksamhetsbidragets belopp

Vi betalar ut verksamhetsbidrag av olika storlek till olika föreningar. Bidragets belopp påverkas av det verksamhetsbidrag som tidigare betalats till sökanden och den ansökan som lämnats in till HUS. HUS ekonomidirektion poängsätter alla ansökningar om verksamhetsbidrag. Högre poäng betyder högre bidrag.

År 2024 är den andel av HUS budget som reserverats för verksamhetsbidrag mindre än tidigare. Därför är bidragen år 2024 i genomsnitt mindre än år 2023. Enligt verksamhetsbidragets fördelningsmodell sjunker eller stiger inte understödet till föreningen med mer än 35 procent från året innan, om det inte är fråga om ett undantagsfall. Vi räknar gränserna för förändringen separat för varje föreningen.

Betalning av förskott på verksamhetsbidrag

Vi betalar förskott på verksamhetsbidraget till alla de föreningar som har fyllt i ansökningsblanketten på behörigt sätt. Dessutom ska föreningen för att få förskott lämna in minst

 • budgeten för 2024, 
 • verksamhetsplan för 2024 
 • och årsrapport för 2023. 

Förskottets storlek är en tredjedel (⅓) av verksamhetsbidraget för föregående år. Vi betalar bidragssumman när alla bilagor till ansökan har lämnats in i sin slutliga form till HUS. Om föreningen inte lämnar in alla bilagor senast 31.5., återkräver vi det betalda förskottet.

Ytterligare information

Janne Salokoski
sakkunnig (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798

Elsa Lindeberg
styrelsemedlem (föreningar)
elsa.lindeberg@hyy.fi
050 543 9610