31.1.2024

Hae HYYltä toiminta-avustusta vuodelle 2024!

UUTINEN

Opiskelijajärjestöjen toiminnalla on merkittävä rooli yhteisöllisyyden rakentajina ja opiskelijoiden arjen osana. Siksi HYY haluaa tukea piirissään toimivien järjestöjen toimintaa rahallisella toiminta-avustuksella.

Jokainen HYYn piirissä toimiva järjestö on oikeutettu hakemaan toiminta-avustusta. Tutustu ennen hakemista toiminta-avustuksen myöntämisen ja käytön ehtoihin ja toiminta-avustuksen jakomalliin. Muista täyttää myös järjestöjen tietolomake, koska sen täyttäminen on edellytys toiminta-avustuksen myöntämiselle. 

Toiminta-avustuksen hakuaika on 1.–29.2.2024. Hakulomake sulkeutuu 29.2.2024 klo 16.00. Emme käsittele myöhästyneitä hakemuksia. 

Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä toiminta-avustuksen hakulomake. Lähetämme jokaiselle HYYn piiriin kuuluvalle järjestölle kutsulinkin hakulomakkeeseen. Jos järjestösi ei ole saanut kutsulinkkiä 1.2. mennessä, ole yhteydessä HYYn järjestöasiantuntijaan (janne.salokoski@hyy.fi). 

Toiminta-avustusjaon aikataulu ja prosessi 

 1. Toiminta-avustuksen hakulomake on auki 1.–29.2. 
  • Hakemusta voi täydentää 31.5. asti. 
 2. HYYn järjestösektori käsittelee hakemukset maaliskuussa. 
 3. Toiminta-avustuksen ennakko maksetaan järjestöille maaliskuussa. 
  • Huomaathan, että ennakko maksetaan vain niille järjestöille, jotka täyttävät ennakon myöntämisen ehdon. 
 4. HYYn talousjohtokunta pisteyttää hakemuksen maalis-huhtikuussa. 
 5. HYYn talousjohtokunta tekee lopullisen päätöksen toiminta-avustuksista 23.4. 
 6. Toiminta-avustusten loppusummat maksetaan huhti-toukokuussa. 
 7. Liitteiden lopulliset versiot toimitetaan HYYlle viimeistään 31.5. 
  • Mikäli järjestö ei toimita kaikkia liitteitä 31.5. mennessä, mahdollisesti maksettu ennakko peritään takaisin. 

Voit tarkastella toiminta-avustuksen jakoprosessia myös prosessikaaviona. 

Näin haet toiminta-avustusta 

 • Täytä hakemus hakuaikana. 
 • Liitä hakemukseen tarpeelliset liitteet yhdistyksen toiminnasta. 
  • Vaadittavat liitteet ovat:
   • Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2024 
   • Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 
    • Suunnitelma siitä, millaista toimintaa tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa. 
   • Viimeisin tuloslaskelma (2023) 
   • Viimeisin tase (2023) 
   • Viimeisin tilin- tai toiminnantarkastuskertomus allekirjoitettuna (2023) 
   • Viimeisin toimintakertomus (2023) 
   • Toimintakalenteri vuodelta 2023 
    • Toimintakalenteri on listaus edellisvuoden tapahtumista ja osallistujamääristä. 
  • Tutustu liitteiden malliasiakirjoihin etukäteen. 
  • Liitteiden tulee olla yhdistyksen sääntöjen ja lakien mukaisesti hyväksyttyjä eli lähtökohtaisesti yhdistyksen kokouksen tms. hyväksymiä. 
 • Kaikista mainituista asiakirjoista on toimitettava 29.2.2024 klo 16.00 mennessä vähintään alustava versio. 
  • Tähän käy esimerkiksi yhdistyksen kokouksen vielä käsittelemätön versio asiakirjasta. 
  • Kaikista ei valmiista liitteistä tulee toimittaa myös selvitys, miksi asiakirjaa ei voida toimittaa määräaikaan mennessä.  
 • Hakemusta voi täydentää aina 31.5.2024 asti. 
  • Huomaathan, että toiminta-avustuksen loppusumma maksetaan järjestölle vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet lopullisessa muodossaan on toimitettu järjestöasiantuntijalle. 
 • Mikäli järjestö ei toimita kaikkia liitteitä 31.5.2024 mennessä, maksettu ennakko peritään takaisin. 

Näin toiminta-avustuksen määrä lasketaan 

Maksamme eri kokoisia toiminta-avustuksia eri järjestöille. Avustuksen määrään vaikuttavat hakijalle aikaisemmin maksettu toiminta-avustus ja HYYlle toimitettu hakemus. HYYn talousjohtokunta pisteyttää kaikki toiminta-avustushakemukset. Korkeammat pisteet tarkoittavat suurempaa avustusta. 

Vuonna 2024 HYYn budjetista toiminta-avustuksille varattu osuus on pienempi kuin aiemmin. Siksi avustukset ovat vuonna 2024 keskimäärin pienempiä kuin vuonna 2023. Toiminta-avustuksen jakomallin mukaisesti järjestölle maksettava avustus ei laske tai nouse yli 35 % verran edellisvuodesta, ellei kyseessä ole poikkeustapaus. Laskemme muutoksen rajat jokaisen järjestön kohdalla erikseen. 

Toiminta-avustusten ennakon maksaminen 

Maksamme toiminta-avustuksen ennakon kaikille niille järjestöille, jotka ovat täyttäneet hakulomakkeen asianmukaisesti. Lisäksi järjestön tulee ennakon saadakseen toimittaa HYYlle vähintään 

 • vuoden 2024 talousarvio, 
 • vuoden 2024 toimintasuunnitelma 
 • ja vuoden 2023 toimintakertomus. 

Ennakon suuruus on kolmasosa (⅓) edellisen vuoden toiminta-avustuksesta. Maksamme avustuksen loppusumman, kun kaikki hakemuksen liitteet on toimitettu lopullisessa muodossaan HYYlle. Mikäli järjestö ei toimita kaikkia liitteitä 31.5. mennessä, perimme maksetun ennakon takaisin.

Lisätietoja

Janne Salokoski
asiantuntija (järjestöt)
janne.salokoski@hyy.fi
050 537 3798

Elsa Lindeberg
hallituksen jäsen (järjestöt)
elsa.lindeberg@hyy.fi
050 543 9610