4.11.2022

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) motsätter sig HRT:s förslag att binda studentrabatten till studiestödet samt

STÄLLNINGSTAGANDE

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) motsätter sig HRT:s förslag att binda studentrabatten till studiestödet samt sänka studentrabatten. 

 

HRT:s styrelse beslutar tisdagen 25.10.2022 om prissättningen av biljetter. HRT föreslår att rabatten på priset på studentbiljetterna sänks från nuvarande 45 procent till 40 procent samt att rättigheten till rabatt begränsas till de studerande som får studiestöd. Samtidigt föreslår HRT att biljettpriset höjs. Vi är mycket bekymrade över de följder förslaget för med sig.

”De åtgärder som HRT föreslår påverkar allra mest studenterna. Det är en oroväckande utveckling om man beslutar att studentrabatten binds till studiestödet. Rätten till rabatt på HRT:s biljetter är en förmån som kompletterar andra förmåner och om förändringen godkänns kommer en betydande del av studerandena inte att kunna utnyttja förmånen. De studenter som är i en svagare position är de som inte heller får studiestöd. Man borde inte bli bestraffad om man förlorar sin studieförmåga”, påpekar HUS styrelsemedlem Sonja Naalisvaara.

 

HRT motiverar förslaget att binda rabatten till studiestödet med att säga att rabatten då på ett bättre sätt når dem som behöver rabatten. Om en student jobbar heltid är detta ändå inte den enda orsaken till att studenten kanske inte omfattas av studiestödet. Beslutet att binda rabatten till studiestödet utesluter inte heller dem som arbetar heltid från att ha tillgång till rabatten. De har lika stor rätt till studiestöd, men kan eventuellt vara tvungna att betala tillbaka stödet om det överskrider inkomstgränserna.

 

”Basförsörjningen för en del studerande består av annat än av studiestödet, till exempel av sjukdagpenning. Den här gruppen studenter är redan från början i en utsatt situation och det är inte möjligt för dem att använda kollektiv trafik utan rabatt. HRT:s åtgärder för att klara av en ekonomiskt utmanande situation drabbar de studenter som inte är berättigade till studiestöd”, betonar HUS styrelsemedlem Jenny Kasongo.

 

Ur vår synvinkel är det inte förnuftigt att göra studiestödssystemet ännu mera invecklat än tidigare. Om man binder rabatten till studiestödet kan det också rent administrativt bli ett tungt system och samtidigt tvingar man studenterna att taktikera med sina studiestödsmånader. Ur studentens synvinkel blir systemet otydligare än tidigare och det tar ännu mera tid och energi att förstå sig på det.

 

Vi förstår att HRT har ekonomiska utmaningar som beror på hög inflation, stigande bränsle- och elpriser samt efterdyningar av pandemin. Vi har efterlyst statsstöd för en hållbar kollektiv trafik. Staten bör stödja HRT i dessa tider då ekonomin är på minus, men stödet får inte tas från studenterna som redan befinner sig i en svag ekonomisk situation. Varje euro som man tar från studenten är en euro för mycket, och särskilt om man binder studentrabatten till studiestödet uppstår det ojämlikhet mellan studenterna.

 

 

Närmare information:

 

Sonja Naalisvaara

Styrelsemedlem med ansvar för staden

sonja.naalisvaara@hyy.fi

050 543 9615

 

Jenny Kasongo

Styrelsemedlem med ansvar för försörjning

jenny.kasongo@hyy.fi

050 595 0327