24.10.2022

HSL:n säästötalkoita ei saa teettää opiskelijoiden kustannuksella

KANNANOTTO

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vastustaa HSL:n esityksiä sitoa opiskelija-alennus opintotukeen sekä laskea opiskelija-alennusta. 

 

HSL:n hallitus päättää tiistaiaamuna 25.10.2022 matkalippujen hinnoittelusta. Esityksenä on laskea opiskelijoiden lipun hinnan alennusta nykyisestä 45 prosentista 40 prosenttiin sekä sitoa alennusoikeus opintotukea saaviin opiskelijoihin. Samaan aikaan esityksenä on myös lippujen hinnan korotus. Olemme erittäin huolissamme esityksen seurauksista.

“Esitetyt toimenpiteet osuvat kaikkein pahiten juuri opiskelijoihin. Opintotukeen sidottava opiskelija-alennus on huolestuttava suunta. Oikeus HSL:n alennukseen on yksi etuus lisää muiden päälle, mistä merkittävä osa opiskelijoista jäisi uudistuksessa ulkopuolelle. Opintotuen ulkopuolelle jää myös heikommassa asemassa olevia opiskelijoita. Opiskelukyvyn menettämisestä ei tulisi rangaista”, huomauttaa HYYn hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara.

HSL perustelee alennuksen sitomista opintotukeen sillä, että alennus kohdistuisi silloin paremmin sitä tarvitseville. Täysipäiväinen työskentely ei kuitenkaan ole ainoa syy, jonka vuoksi opiskelija voi jäädä opintotuen ulkopuolelle. Opintotukeen sitominen ei myöskään rajaa täysipäiväisesti työskenteleviä alennuksen ulkopuolelle. He ovat yhtälailla oikeutettuja opintotukeen, mutta joutuvat mahdollisesti palauttamaan niitä tulorajojen ylittyessä.

“Joidenkin opiskelijoiden perusturva koostuu muusta kuin opintotuesta, kuten sairauspäivärahasta. Kyseinen opiskelijajoukko on haavoittuvassa asemassa jo entuudestaan, eikä joukkoliikenteessä matkustaminen ole mahdollista ilman alennusta. HSL:n keinot selviytyä taloudellisesta ahdingoista kohdistuvat väliinputoaviin opiskelijoihin, jotka eivät ole oikeutettuja opintotukeen,“ korostaa HYYn hallituksen jäsen Jenny Kasongo.

Opintotukijärjestelmän monimutkaistaminen entisestään ei ole mistään näkökulmasta järkevää. Opintotukeen alennuksen sitominen voi myös olla hallinnollisesti hyvin raskasta ja pakottaa opiskelijat turhaan kikkailemaan opintotukikuukausiensa kanssa. Opiskelijan näkökulmasta seurauksena on entistä epäselkeämpi järjestelmä, joka vie entistäkin enemmän aikaa ja energiaa.

Ymmärrämme HSL:n taloudellisen ahdingon johtuen korkeasta inflaatiosta, polttoaineen ja sähkön hinnan noususta sekä pandemian jälkivaikutuksista. Olemme peräänkuuluttaneet valtion tukea kestävään joukkoliikenteeseen. Valtion tulee tukea HSL:ää taloudellisessa vajeessa eikä sitä tule kuroa umpeen jo valmiiksi heikkotuloisten opiskelijoiden selkänahasta. Jokainen euro opiskelijan taskusta on liikaa, mutta erityisesti opiskelija-alennuksen sitominen opintotukeen asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

 

Lisätietoja:

Sonja Naalisvaara

Kaupungista vastaava hallituksen jäsen

sonja.naalisvaara@hyy.fi

050 543 9615

 

Jenny Kasongo

Toimeentulosta vastaava hallituksen jäsen

jenny.kasongo@hyy.fi

050 595 0327