Vi stöder aktiva aktörer

Vi stöder aktiva aktörer Vi erbjuder våra föreningar verksamhetsbidrag som kan sökas i början av året samt specifika stöd för föreningstidningar samt möbleringsstöd. Utöver ekonomiskt bidrag kan utskotten och föreningarna hyra lokaler och utrustning samt använda föreningswiki som introduktion för föreningsverksamheten.

Stöd för föreningsverksamhet

Känns bokföringen kvistig? Grubblar du på GDPR? Vi är beredda att hjälpa dig och din förening i föreningsverksamhetens ner- och uppförsbackar! Du får anvisningar och råd i vår föreningswiki, av Pykäläs rättshjälp och av våra sakkunniga. I den här guiden finns dessutom anvisningar för hur din förening kan upptas som förening inom HUS.

Stöd för föreningsverksamhet

Föreningsbidrag

En väsentlig del av studielivet och hela vår gemenskap är de talrika föreningarna som möjliggör  mångsidig verksamhet för våra medlemmar. Utöver lokaler, utbildningar och rådgivning erbjuder vi även ekonomiska bidrag som kan ansökas av alla föreningar som verkar inom vår studentkår.

I den här guiden hittar du information om hurdana bidrag vi erbjuder och hur de kan sökas.

Föreningsbidrag

Lokaler och bokningar

Vi erbjuder mångahanda lokaler för föreningar som verkar i vår krets. På studenthuset och Domma finns lokaler för möten, fester, sitsar och bastukvällar. En del av lokalerna kan bokas enligt behov och för en del beviljas användningsturer på bokningsrundorna. Föreningarna i vår krets kan även ansöka om en föreningslokal enkom för eget bruk. I den här guiden hittar du information om de lokaler som erbjuds och hur de kan bokas.

Lokaler och bokningar

Utrustning och bokningar

Behöver din förening effektivare ljudåtergivning på ert evenemang? Vi hyr ut utrustning och tillbehör för föreningar som verkar inom vår krets. Utöver AV- utrustning finns en pinsmaskin, lamineringsmaskin samt en induktionsslinga som kan lånas gratis.

I den här guiden finns all utrustning som vi hyr ut listad samt noggrannare anvisningar för bokning och användning.

Utrustning och bokningar