Stäng

Stöd för föreningsverksamhet | HYY

Opas

Stöd för föreningsverksamhet

Känns bokföringen kvistig? Grubblar du på GDPR? Vi är beredda att hjälpa dig och din förening i föreningsverksamhetens ner- och uppförsbackar! Du får anvisningar och råd i vår föreningswiki, av Pykäläs rättshjälp och av våra sakkunniga. I den här guiden finns dessutom anvisningar för hur din förening kan upptas som förening inom HUS.

Föreningswiki

Pykäläs rättshjälp

Hur kan min förening ansöka om att upptas som HUS förening?

Rådgivningsservice

Nyttiga länkar