Photo by: Ville-Veikko Niemelä
Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Föreningarnas placeringskarta

Ni hittar föreningarnas placeringskarta här. Festområdet är indelat i fyra sektioner A, B, C och D. Tanken är att både de som förbereder borden för sitsen och sitsdeltagarna anländer till området via ingången till den egna sektionen. På detta sätt undviker vi trängsel vid ingångarna till området. Sektionerna och ingångarna är utmärkta på bifogade karta.

Suursitsit 2022 Plassi (pdf)

OBS! Det görs inga förändringar i placeringen mera i detta skede.

Photo by: Ville-Veikko Niemelä
Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Sitsborden ställs i ordning i två olika omgångar

Sitsborden ställs i ordning i två olika omgångar. Hälften av föreningarna anländer till området för att förbereda sina sitsbord kl. 15.30 och resten av föreningarna kommer kl. 16.00. Ankomsttid för respektive förening finns i listan nedan. Det är viktigt att ni kommer på den tid som meddelas på listan så att vi undviker onödig trängsel på sitsområdet.

Photo by: Ville-Veikko Niemelä
Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Sitsdeltagarnas ankomst till Senatstorget

Vi rekommenderar att ni uppmanar era sitsdeltagare att anlända till festplatsen i god tid från och med kl. 16.30. Det är viktigt att alla kommer i tid, eftersom närmare 3500 sitsdeltagare kommer att komma till evenemanget. Kom ihåg att tydligt informera dem som deltar i sitsen vid era bord när de ska komma till området och vilken ingång de ska använda då de kommer in på sitsområdet.

Det är också speciellt viktigt att ni redan på förhand delar ut sitsarmbanden till dem som sitter vid ert bord. Man kommer in på området endast genom att visa upp sitsarmbandet. Det lönar sig inte att dela ut sitsarmbanden i närheten av ingångarna före sitsen börjar, eftersom det då lätt blir trängsel vid ingångarna. Ni kan komma efter sitsens gemensamma sånghäfte från ingångarna.

Photo by: Ville-Veikko Niemelä
Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Tillställningens tidtabell

15.30 Den första hälften av föreningarna kommer för att förbereda borden
16.00 Resten av föreningarna kommer för att förbereda borden
16.30 Sitsdeltagarna börjar anlända

17:00 Festen börjar, inledande ord
17:15 Hälsningsord av HUS och Nationernas samdelegation
17:25 Universitetets hälsning
17:30 Förrätt*
18:00 Köruppträdande
18:20 Stadens hälsning
18:30 Huvudrätt*
20:00 Efterrätt*
20:55 Avslutande ord
21:05 Finlandia
21:15-22:00 Dansmusik Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura – SOSSu
22:00 Tillställningen slutar

De klockslag som märkts med * är en rekommendation för vid vilken tidpunkt ni börjar äta. Det är inte nödvändigt att följa dessa klockslag, men om ni äter ungefär på dessa tider, är det lättast för er att följa med de övriga programpunkterna under evenemanget.

Photo by: Ville-Veikko Niemelä
Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Säkerhet

Alla kan delta i Storsitsen utan att behöva vara rädd för att bli osakligt behandlad eller trakasserad. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vi i våra interaktioner med varandra skapar ett tryggt rum för alla. Du kan bekanta dig med HUS principer för tryggare rum här.

Evenemangets säkerhetsansvariga är: Linnea Keltanen (050 543 8460) och Mikko Kanervo (044 500 9240), som ni når per telefon.

Ordningsvakterna ansvarar för den allmänna säkerheten vid evenemanget. Ordningsvakterna övervakar ingångarna till området och ansvarar också i övrigt för att evenemanget är säkert för oss alla. Tveka inte att ta kontakt med en ordningsvakt under evenemanget.

Finlands Röda Kors förstahjälp finns också på plats på området. Du hittar dem i södra ändan av festområdet.

Photo by: Ville-Veikko Niemelä
Photo by: Ville-Veikko Niemelä

Blev du utan plats på Storsitsen? Oroa dig inte!

Du har ännu en möjlighet att få en plats till Storsitsen! Vi har samlat alla organisationers lediga platser ihop och de hittas samlade här.

Du kan alltså själv välja vilken organisations bord du bokar en plats till. Uppmärksamma att priset på sitsen och sitsserveringen kan variera mellan organisationerna. Kom också ihåg, att om du bokar en plats till någon organisations bord, så sitter du med dem under sitsen.

Organisationers lediga platser:

Etelä-Pohjalainen Osakunta

Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Setenta ry

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Nylands Nation

Humanisticum

Maantieteen Opiskelijat

Vasara

Eidos

Kopeda

Justus

Condus

Kronos

Fibula

Hämäläis-Osakunta

Impactus

Limes

HYYn Vihreät

OSY

Rupla

Umlaut

Edustajistoryhmä HELP