Opas

Stöd för föreningsverksamhet

Känns bokföringen kvistig? Grubblar du på GDPR? Vi är beredda att hjälpa dig och din förening i föreningsverksamhetens ner- och uppförsbackar! Du får anvisningar och råd i vår föreningswiki, av Codex rättshjälp och av våra sakkunniga. I den här guiden finns dessutom anvisningar för hur din förening kan upptas i HUS krets.

Föreningswiki

Föreningswiki

Föreningwiki är en gemensam webbtjänst för alla föreningsaktörer för att sprida och samla information. I föreningswiki hittar du information om att verka inom HUS krets samt allmän information om föreningsverksamhet. Wiki erbjuder även hjälp och tips för den praktiska verksamheten samt för den enskilda aktören. Observera att
föreningswikin bara finns på finska och är något föråldrad.

Föreninsgwiki

Codex rättshjälp

Codex rättshjälp

Codex rättshjälp hjälper våra föreningar i knepiga situationer. Du kan ta kontakt med rättshjälpen om du funderar på någon juridisk fråga som berör föreningsverksamheten. Förutom allmänjuridisk rådgivning stöder Codex rättshjälp i upprättandet av  dokument samt granskar färdiga dokument.

Mer information om Codex rättshjälp

Hur kan min förening ansöka om att tas upp i HUS krets?

  • Föreningar som vill tas upp i
    HUS krets bör fylla i en ansökningsblankett i TAHLO-systemet och lämna in nödvändiga bilagor antingen via TAHLO eller på vår servicebyrå. Dessutom bör man informera vår föreningssakkunniga om att man ansöker. Ansökningsrundorna pågår i allmänhet två gånger per år och tiderna bekräftas alltid i början av året. I allmänhet avslutas ansökningstiden i februari och i september.

  • Föreningar som
    verkar inom HUS krets bör följa stadgorna för föreningar inom HUS krets. Dessutom förväntas föreningarna  lämna in vissa dokument i TAHLO-systemet varje år gällande verksamheten.

  • Alla Helsingfors universitetsstudenters föreningar upptas inte automatiskt av oss. Föreningar som godkänts till vårt föreningsregister, dvs. föreningar i vår krets får använda de föreningstjänster som erbjuds av oss. Dessutom får föreningarna en beskrivning i läsårskalendern och möjlighet att presentera sig för studenterna på Öppningskarnevalen.

  • Föreningen som ansöker om att tas upp i HUS krets behöver inte vara registrerad. Föreningsbidraget för oregistrerade föreningar kan ändå vara mindre än för registrerade föreningar.

Rådgivningsservice

Rådgivningsservice

Du kan alltid ta kontakt med oss om du inte hittar svar på dina frågor om föreningsverksamheten i föreningswiki eller annanstans på nätet. Vår servicebyrå hjälper i frågor om bokning av lokaler och utrustning. I andra ärenden får du hjälp av vår sakkunniga som ansvarar för föreningar.

Personnel Servicebyran

Nyttiga länkar

2023_Regler för föreningar som verkar inom HUS

Ansökningsprocedur för att bli medlem i HUS krets på 2024

  • föreningar