Guide

Hälsa och välmående

Som en frisk och motiverad student är det lättare för dig att njuta av att studera! Till all lycka ansvarar såväl SHVS, kommunala hälsovårdstjänster som studentkåren för din hälsa. Vi är med i olika arbetsgrupper  och påverkar främjandet av hälsan och erbjuder stöd i att hitta hjälp så att det skulle vara så trevligt och bekvämt som möjligt för dig att studera.

I den här guiden hittar du information om studenternas hälsovård och hjälp i olika krissituationer.

SHVS

Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) stöder ditt välmående och din hälsa under din studietid. SHVS erbjuder lågtröskeltjänster för allmän hälsa, oral hälsa och mental hälsa och ansvarar även för välbefinnandet i studiegemenskaperna.

SHVS-avgiften krävs INTE som del av studentkårens medlemsavgift. Däremot är alla studenter som är berättigade till tjänsterna  skyldiga att betala avgiften själv på FPA:s e-tjänst en termin åt gången.

Observera att en obetald avgift leder till FPA:s anmärkning för vilken krävs en förseningsavgift. En avgift som fortfarande är obetald kan innehållas från studiestödet och i sista hand är den utsökningsbar.

Om du inte har möjlighet att använda FPA:s e-tjänst får du mer information härifrån.

Ta i bruk Self och sköt ärenden på webben!

Self är en webbtjänst för studerande och till för att sköta ärenden med SHVS. Via den kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, administrera tidsbeställningar, ta kontakt via en blankett, diskutera på chatten eller börja en distansmottagning. Registrera dig som användare av Self genast i början av läsåret!

Ta i bruk self
 • Helsingfors Tölö

  Tölögatan 37 A, 00260 Helsinki
  må-to kl. 8-15, fre kl. 8-14

  Helsingfors Malm

  Malmin kauppatie 8, 00700 Helsinki
  må-to kl. 8-15, fre kl. 8-14

  Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning

  På chattjänsten yths.fi/self

  mån–fre kl. 12–14 Telefon
  mån–tor kl. 8–15, fre kl. 8–14
  Allmän och mental hälsa tjänster tfn. 046 710 1073
  Oral hälsa tjänster tfn. 046 710 1085

  Kontrollera aktuella öppethållningstider och läs mer om studenthälsan och SHVS tjänster på adressen yths.fi.

Instruktioner för studerande om hälsa och välmående

Instruktioner för studerande om hälsa och välmående

Helsingfors universitet har samlat Instruktioner för studerande om hälsa och välmående som stöd för vanliga och även sällsyntare problemsituationer.

Be om ett sjukledighetsintyg för säkerhetsskull när du besöker läkaren Du kan behöva det för exempelvis FPA om din sjukdomstid förlängs och du måste avbryta dina studier på grund av sjukdom.

Bekanta dig med instruktionerna FPA:s instruktioner inför studerandes sjukledighet

Befrämjandet av hälsan

Befrämjandet av hälsan

SHVS viktigaste uppgift är befrämja studenternas hälsa. På alla SHVS verksamhetsställen finns hälsoarbetsgrupper som för sin del ansvarar för verksamheten enligt årsklockan som planerats för studiegemenskapsarbetet samt för lokala projekt. Arbetsgruppen sammanträder cirka fyra gånger om året, skapar en handlingsplan och håller aktivt kontakt med studentorganisationerna och universitetet i syfte att motivera, utbilda och informera samarbetspartnerna i samhället om arbetet för att främja hälsan.

Vid varje möte i arbetsgruppen tar medlemmarna i SHVS, universitetets studenttjänst, studentkåren, Unisport och fakulteternas studenter plats. I arbetsgruppen kan man därför ta upp aktuella frågor som rör elevernas välmående. Studenterna representeras av representanter valda bland fakultetsorganisationerna.

Vi representerar dig i SHVS förvaltning och det hälsofrämjande arbetet!

Läs mer

Kommunal hälsovård

Kommunal hälsovård

Behöver du akut vård men SHVS har stängt? Som studerande är du berättigad till att även sköta ärenden  på hälsostationerna i din egen hemkommun eller studieort. Kommunala hälsovårdstjänster har öppet dygnet runt.

Helsingfors hälsostationer Esbos hälsostationer Vandas hälsostationer

Hjälp i svåra situationer

  • Studiepsykologerna

   Studiepsykologerna stöder dig när du behöver hjälp med studieförmågan, motivationen, tidsanvändningen eller orkandet. Studiepsykologerna erbjuder både individuell handledning och gruppverksamhet för alla grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet.

  • Nyyti

   Nyyti ry främjar studenternas mentala hälsa genom kamratstöd. Föreningen ger studenterna möjlighet att prata om sådant som tynger på ett diskussionsforum, en chatt eller olika nätgrupper.

   På Nyytis gruppchat kan du dela tankar och erfarenheter och diskutera sådant som berör studenternas vardag och liv. Ibland chattar man om förutbestämda teman och ibland är ämnet fritt. Chattar ordnas varannan torsdag kl. 18-20.

  • Universitetsprästerna

   Behöver du någon att prata med? Bekymrar du dig för ensamhet, framtiden eller studiemotivationen? Med universitetsprästerna kan du prata om vad som helst oberoende av övertygelse. Du kan träffa dem under jourtiderna på  campus eller ta kontakt för att få en egen träfftidpunkt.

   Läs mer om universitetsprästerna

  • Föreningen för Mental Hälsa i Finland

   MIELI rf hjälper dig i livets kriser. I akuta fall hjälper kristelefonen som du kan ringa anonymt. I telefonen har yrkeskunniga inom mental hälsa och utbildade frivilliga jour, MIELI har även kamratstödsgrupper som speciellt riktar sig till unga och unga vuxna.

   Föreningen för MIELIs kristelefon (09 2525 0112) har jour under måndag och onsdag kl. 16-20 och tisdag, torsdag och fredag kl. 9-13.

  • Sekasin-chatten

   Sekasin-chatten är en chatt som upprätthålls av Föreningen för Mental Hälsa i Finland där du anonymt kan diskutera med yrkeskunniga samt utbildade frivilliga. Chatten är öppen varje dag under hela året, från måndag till fredag kl. 7-24 samt lördagar och söndagar kl. 15.24. På chatten kan du prata om vad som helst som tynger dig.

  • Krisjouren för unga

   Krisjouren ordnar avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd för 12–29 åriga unga, vuxna, par och ungas familjer. Besöksjouren betjänar från tisdag till torsdag kl. 9-11 på adressen Albertsgatan 33. Tidsbeställnings- och rådgivningstelefonen (045 3410 583) betjänar från måndag till torsdag kl. 9-11.

  • Våldtäktskriscentralen Tukinainen

   Våldtäktskriscentralen Tukinainen ger stöd, hjälp och handledning till offer som  utsatts för sexuellt våld samt även till deras närstående och olika yrkesgrupper oberoende av kön. Du kan ringa till den avgiftsfria kristelefonen (0800 97 899) må-to kl. 9-17 och fre-sö kl. 15-21.

  • Kvinnolinjen

   Kvinnolinjen (0800 0 2400) är en gratis rådgivnings- och stödtelefon för alla kvinnor och flickor som har upplevt våld, hot eller rädsla samt för deras anhöriga. Alla samtal är konfidentiella och du kan ringa anonymt. Den finskspråkiga rådgivningen är öppen må-fre 16-20 och lö-sö 12-16. På engelska hjälper linjen på fredagar kl. 16-20. Chatten är öppen på tisdagar och torsdagar kl. 17-19.