8.6.2022

Vi tar en titt på likabehandlingsarbetet vid HUS

BLOGG

Tiia Niemi och Jenny Kasongo från HUS likabehandlingssektor har fokuserat på att skriva två åtgärdsprogram och på att stödja arbetet för likabehandling. Dessutom har man aktivt påverkat i dessa frågor vid universitetet.

 

Åtgärdsprogram för antirasism och antiableism

 

Under detta år formulerar vi studentkårens åtgärdsprogram för antirasism och antiableism. Med antirasism avses aktivt motarbetande av rasism och med antiableism avses motarbetande av diskriminering som sker på grund av funktionsnedsättning. Med hjälp av åtgärdsprogrammen formulerar vi mål och åtgärder som studentkåren kan använda då man arbetar för att förebygga rasism och ableism. Vi har hållit två stycken aftonskolor för studentkårens medlemmar där vi samlat in idéer kring dessa teman. För tillfället håller vi på och skriver de första versionerna av programmen. Vi kommer ännu före sommaren att skicka texterna till utomstående experter i antirasism- och antiableismfrågor, för att få kommentarer på texterna. Åtgärdsprogrammen publiceras på hösten.

 

Ett mera jämlikt föreningsliv

 

För dem som är aktiva inom föreningarna vid HUS ordnar HUS årligen flera skolningar i teman kring likabehandling och jämlikhet. På Trimningsdagen hade man till exempel planerat att ordna utbildning i frågor rörande antirasism, tillgänglighet och trakasserisituationer, men tyvärr kunde vi inte genomföra en del av skolningarna på grund av förhinder. Vi har också påbörjat uppdateringen av likabehandlingsguiden för föreningsaktiva. Vi strävar efter att ge guiden en klarare struktur och att ta reda på vilken information guiden borde innehålla.

 

Samarbete med universitetet

 

Vi har fortsatt vårt nära samarbete med Helsingfors universitet. Denna vår har vi särskilt diskuterat frågan om individuella arrangemang samt studiernas tillgänglighet med olika aktörer inom universitetssamfundet. Vi samarbetar bland annat med studiepsykologerna, så att processen för att få tillgång till individuella arrangemang blir tydligare och lättare för studenterna. På kort sikt hoppas vi att universitetet i högre grad än tidigare informerar om studenternas möjlighet att få tillgång till individuella arrangemang och om hur man ansöker om detta.

Vi har också aktivt deltagit i projektet UniSAFE och presenterat studenternas åsikter om utredningen. UniSAFE kartlägger studenters upplevelser av könsrelaterade sexuella trakasserier och våld i europeiska högskolor. Vi har i april blivit intervjuade av projektets forskare och också uppmanat studenterna att besvara den enkät som är en del av projektet. Ännu före sommaren ordnar vi tillsammans med universitetet antirasismevenemang och evenemang i anslutning till Pride-veckan.

 

Tiia Niemi

Sakkunnig med ansvar för likabehandling

 

Jenny Kasongo

Styrelsemedlem med ansvar för likabehandling