8.6.2022

Kurkkaus yhdenvertaisuustyön arkeen

BLOGI

HYYn yhdenvertaisuussektorin Tiia Niemi ja Jenny Kasongo ovat keskittyneet kahden toimenpideohjelman kirjoittamiseen, järjestöjen yhdenvertaisuustyön tukemiseen ja yliopistolla vaikuttamiseen.

 

Toimenpideohjelmat antirasismista ja antiableismista

 

Teemme tämän vuoden aikana ylioppilaskunnalle toimenpideohjelmat antirasismista ja antiableismista. Antirasismilla tarkoitetaan rasismin aktiivista vastustamista ja antiableismilla vammaisuuteen perustuvan syrjinnän vastaisuutta. Toimenpideohjelmilla luodaan ylioppilaskunnalle tavoitteita ja toimenpiteitä rasismin ja ableismin ehkäisemiksi. Ohjelmiin kerättiin HYYn jäsenistöltä ideoita kahdessa iltakoulussa. Tällä hetkellä kirjoitamme ohjelmista ensimmäisiä luonnoksia, jotka lähetämme ulkopuolisille antirasismi- ja antiableismiasiantuntijoille kommenteille vielä ennen kesälomia. Toimenpideohjelmat julkaistaan syksyllä.

 

Yhdenvertaisempaa järjestöelämää

 

HYY järjestää vuosittain useita koulutuksia järjestötoimijoille yhdevertaisuusteemoista. Esimerkiksi Virityspäivään oli suunniteltu antirasismi- ja esteettömyyskoulutusta sekä häirintätilanteisiin liittyvää koulutusta, mutta osaa näistä ei valitettavasti tänä vuonna poissaolojen takia pystytty järjestämään. Tämän lisäksi olemme aloittaneet järjestötoimijoiden yhdenvertaisuusoppaan päivittämisen. Haluamme selkeyttää oppaan rakennetta ja selvittää millaista sisältöä oppaassa olisi tarpeellista olla.

 

Yliopistoyhteistyö

 

Olemme jatkaneet läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Tänä keväänä olemme erityisesti keskustelleet yksilöllisistä järjestelyistä sekä opintojen saavutettavuudesta eri yliopistotoimijoiden kanssa. Teemme työtä muun muassa opintopsykologien kanssa, jotta yksilöllisten järjestelyn saaminen olisi selkeämpi ja helpompi prosessi opiskelijoille. Lyhyellä aikavälillä toivomme yliopiston tekevän enemmän viestintää järjestelyistä ja selkeyttävän niiden hakemisprosessia.

Olemme myös osallistuneet aktiivisesti UniSAFE-hankkeeseen antaaksemme opiskelijoiden näkökulmaa selvitykseen. UniSAFE kartoittaa sukupuoleen liittyvän häirinnän ja väkivallan kokemuksia eurooppalaisissa korkeakouluissa. Olemme antaneet haastatteluja tutkimuksen toteuttajille ja kannustaneet opiskelijoita vastaamaan hankkeeseen liittyvään kyselyyn huhtikuussa. Vielä ennen kesälomia järjestämme yliopiston kanssa yhdessä antirasismi- ja Pride-tapahtumat.

 

Tiia Niemi

Yhdenvertaisuudesta vastaava asiantuntija

 

Jenny Kasongo

Yhdenvertaisuudesta vastaava hallituksen jäsen