18.10.2019

Vi söker projektkoordinator för Moçambique projektet 2020!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och moçambikiska medborgarorganisationen Associação PROGRESSOs fyraåriga utvecklingssamarbetsprojekt koncentrerar sig på att stöda flickor i grundskolans sista klasser, funktionsnedsatta ungas skolgång och på att förhindra skolavhoppning i staden Pemba i norra Moçambique.

Projektet genomförs som ett eget utvecklingssamarbetsprojekt på HUS mellan åren 2019–2022.

Eftersom detta är ett förtroendeuppdrag betalas inte lön för det men koordinatorn får ett litet arvode (1 500 €).  Som stöd i arbetet har koordinatorn en projektgrupp bestående av frivilliga, och gruppen förväntas rapportera om sitt arbete till HUS utvecklingssamarbetsutskott.  Goda koordineringskunskaper, erfarenhet av att arbeta med projektet samt kunskaper i portugisiska ses som merit. Dessutom krävs att koordinatorn:

  • Ordnar möten med Moçambiqueprojektgruppen och delegerar uppgifter till medlemmarna i gruppen
  • Håller kontakt med samarbetsorganisationen Associação PROGRESSO i Moçambique (på portugisiska)
  • Deltar i utvecklingssamarbetsutskottets möten
  • Planerar eventuella projektresor tillsammans med projektgruppen
  • Samarbetar med HUS styrelse inom ramen för projektet
  • Sköter ekonomisk uppföljning och förvaltning för projektet i samarbete med HUS ekonomichef

Ansökningar skickas till Kukka Louhimies, styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete (kukka.louhimies@hyy.fi) senast 25.10. Intervjuer görs på basis av ansökningarna och den nya koordinatorn strävas att väljas på HUS styrelsemöte 31.10.2019. Intervjuerna görs per telefon på tisdag 29.10 kl. 16-18.

Mera information:
Kukka Louhimies
HUS styrelsemedlem
kukka.louhimies@hyy.fi

Mer information om Mocambique-projektet