18.10.2019

Haemme Mosambik-hankkeen hanke­koordinaattoria vuodelle 2020!

HYYn ja paikallisen kansalaisjärjestön Associação PROGRESSOn nelivuotinen kehitysyhteistöhanke keskittyy peruskoulun viimeisiä luokkia käyvien tyttöjen ja vammaisten nuorten koulunkäynnin tukemiseen ja koulupudokkuuden estämiseen Pemban kaupungissa, Pohjois-Mosambikissa.

Hanke toteutetaan HYYn omana kehitysyhteistyöhankkeena vuosien 2019-2022 välillä.

Tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä näin ollen makseta palkkaa. Koordinaattorille maksetaan kuitenkin pieni palkkio (1500€). Koordinaattorilla on toimensa tukena vapaaehtoisista koostuva hankeryhmä, jonka odotetaan raportoivan toiminnastaan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnalle. Hyvät koordinointitaidot, kokemus hankkeen parissa toimimisesta sekä portugalin kielen taito luetaan hakijan eduksi. Lisäksi valittavalta koordinaattorilta edellytetään seuraavaa:

  • Mosambik-hankeryhmän tapaamisten järjestäminen ja tehtävien jakaminen hankeryhmäläisille
  •  Yhteydenpito Mosambikin yhteistyöjärjestö Progresson kanssa (portugaliksi)
  • Kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin osallistuminen
  • Mahdollisten hankematkojen suunnittelu hankeryhmän kanssa
  • HYYn hallituksen kanssa tehtävä yhteistyö hankeen osalta
  • Hankkeen talouden seuranta ja hallinta yhteistyössä HYYn talouspäällikön kanssa

Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle, Kukka Louhimiehelle (kukka.louhimies@hyy.fi) 25.10. mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella ja uusi koordinaattori pyritään valitsemaan HYYn hallituksen kokouksessa 31.10.2019. Haastattelut toteutetaan puhelimitse tiistaina 29.10. klo 16-18 välisenä aikana.

Lisätietoja tehtävästä:
Kukka Louhimies
HYYn hallituksen jäsen
kukka.louhimies@hyy.fi

Lisätietoja Mosambik-hankkeesta