kaisa
kaisa
kaisa
16.4.2021

Vi söker kandidater till Svenska Studerandes Intresseförening SSI:s styrelse för år 2021!

SSI är en intresseorganisation för svenskspråkiga studerande och fungerar bland annat som utgivare av tidningen Studentbladet och ordnar gemensamma evenemang för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande. SSIs medlemskorporationer är förutom HUS också Aalto-universitetets studentkår AUS, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen och HUS svenskspråkiga nationer Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Åbo Nation och Vasa Nation.

SSI:s styrelse för år 2021 kommer att komplementeras på föreningens vårmöte. Medlemskorporationerna utser sina kandidater för styrelsen och det kan väljas högst två personer från samma medlemskorporation till styrelsen. I HUS kvot finns det ännu plats för en styrelsemedlem.

De med ambitioner att kandidera bör skicka in en fritt formulerad ansökan till HUS (hallinto@hyy.fi) senast 20.4.2021 klockan 23:59. HUS bedömer ansökningarna på basis av den sökandes kunskaper i det svenska språket, kännedom om fältet av svenskspråkiga aktörer inom HUS samt tidigare erfarenhet i styrelsearbete. HUS representanter förväntas aktivt hålla kontakt med HUS styrelse i frågor som gäller SSI. Möjliga urval görs på basis av dessa kriterier, så glöm inte att föra fram dem i ansökan.

HUS styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte 21.4.2021 och meddelar därefter de sökande om resultatet. Vi önskar att HUS kandidater i mån av möjlighet kan delta i SSI:s vårmöte 26.4.2021 kl. 18 via Zoom.

 

Mer information

Tuukka Kainulainen
styrelsemedlem (HUS)
tuukka.kainulainen@hyy.fi

Emil Widlund
ordförande
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
ordforande@stbl.fi

Sammy Nurminen
viceordförande
Svenska Studerandes Intresseförening r.f.
viceordforande@stbl.fi