27.10.2021

Vi söker en sakkunnig i utbildningspolitik!

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 26 000 universitetsstuderande som medlemmar. HUS verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

Vi söker en sakkunnig i utbildningspolitik från den 7 december 2021 eller enligt överenskommelse till en tillsvidare anställning.

 

Drömmer du om en karriär där du direkt kan påverka såväl den finländska utbildningspolitiken som studenternas liv? Vill du arbeta för högskoleutbildningens tillgänglighet, en studiekultur som stöder studenternas välbefinnande och att universitetsdemokratin förverkligas? Är intressebevakning och att informera om det din grej, eller inspireras du av nya undervisningsmetoder och av att främja studenternas internationalisering? Om ja, vill vi att du blir en del av vår avspända och kunniga arbetsgemenskap!

I ditt arbete ansvarar du för studentkårens utbildningspolitiska påverkan och att uppfatta trender i arbetet, i samarbete med den andra utbildningspolitiska sakkunniga och styrelsemedlemmarna med ansvar för området. Du främjar också studenternas internationalisering och skapar möjligheter för deras samhälleliga aktivitet under studietiden. Dessutom ansvarar du för att framlägga det egna områdets ärenden för HUS styrelse. En väsentlig del av ditt arbete är också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt exempelvis genom att träffa intressentgrupper och delta i diskussionen i sociala medier.

 

Vilka är vi:

 • En studentkår med cirka 26 000 medlemmar
 • En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
 • En engagerad arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

 

Vi förväntar av dig:

 • Grundläggande kunskaper om utbildningspolitik och de nuvarande trenderna
 • Intresse för arbetslivs- och internationaliseringsfrågor
 • Kommunikativa färdigheter och vilja att utvecklas i påverkanskommunikation
 • Förståelse för samhällspåverkan
 • Ett noggrant arbetssätt, förmåga att hantera också stora helheter
 • Vilja att utvecklas som sakkunnig i utbildningspolitik
 • Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsförmåga
 • Högskolestudier
 • Utmärkta kunskaper i finska och mycket goda kunskaper i engelska
 • Som fördel i arbetet ser vi speciellt goda kunskaper i svenska.

 

Detta får du av oss:

 • Ett intressant, självständigt och utmanande arbete
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg*
 • Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
 • Härliga kolleger.

 

Ansökningstiden går ut torsdagen den 7 november kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Sakkunnig”. Alla mottagna ansökningar bekräftas skriftligen. Mer information ger generalsekreterare Mikko Kymäläinen (0400 816 426), mikko.kymalainen@hyy.fi.

Intervjuerna ordnas tisdagen den 16 november och om inbjudan till intervju meddelas onsdagen den 10 november. De som kallas till intervju ombes göra en förhandsuppgift. HUS styrelse väljer den nya sakkunniga i utbildningspolitik vid sitt möte den 18 november.

HUS lägger stor vikt vid mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi önskar därför att så många som möjligt med olika bakgrunder söker platsen. Ansökningarna behandlas anonymt i det första rekryteringsskedet.

*HUS sakkunnigas grundlön är 2 351,24 euro per månad (löneklass III i kollektivavtalet). Lönen påverkas dessutom av tidigare erfarenhet och utbildning. Exempel på lön för en person med en lägre högskolexamen utan tidigare meriterande erfarenhet är 2 410 euro per månad. Generalsekreteraren ger gärna mer information om lönesättningen.