3.5.2023

Vi söker en ekonomi- och servicechef

NYHET

Vi söker en ekonomi- och servicechef för en tillsvidareanställning från och med 7.8.2023.

 

Vill du ha en central roll då vi bygger upp en studentrörelse och ett samhälle som är ännu rättvisare och hållbarare än nu? Tilltalar våra värderingar bildning, likabehandling, mod, hållbarhet och transparens dig? Vill du ha en central roll i ledningen och utvecklingen av hur HUS medlemmar upplever studentkåren samt då vi jobbar för tillgänglig medlemsservice, hållbar ekonomiförvaltning och en ständigt bättre arbetsgemenskap?

HUS ekonomi- och servicechef leder studentkårens serviceorganisation, ansvarar för planering och uppföljning av ekonomin, fungerar som sakkunnig i personalfrågor och deltar i ledningen av studentkåren.

HUS är en ung arbetsgemenskap vars existens går i snabba cykler på grund av att de förtroendevalda regelbundet byts ut. Den ekonomi- och servicechef som vi söker ser det som sin hederssak att introducera och handleda varje ny generation av beslutsfattare i frågor som gäller ekonomi och förvaltning.

Vi önskar att den sökande har erfarenhet av att hantera stora sakhelheter och en vilja att vara en bra personledare. Erfarenhet av ledning och planering av ekonomi, insikter i utveckling av serviceverksamhet samt kännedom om arbetslagstiftning och personaladministration är också en fördel. Vår blivande ekonomi- och servicechef har avlagt högskolestudier och möjligen till och med avlagt examen.

Det är en fördel om du har kunskaper i tjänstedesign och förvaltning. I arbetet har du speciellt mycket nytta av kännedom om studentrörelsen och verksamhet inom ungdomsföreningar och om du har insikter om hur medlems- och annan service fungerar på detta område är det också en fördel.

Ekonomi- och servicechefen ska dessutom ha utmärkta kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Du skickar din ansökan inklusive löneönskemål och CV till adressen hallinto@hyy.fi senast söndag 21.5.2023 kl. 23.59. I det första skedet av ansökningsprocessen anonymiserar vi ansökningarna då det gäller personuppgifter.

Vi meddelar dem som kallas till intervju 23.5.2023. Intervjuerna ordnas i första hand 29.5 och 30.5 varefter de främsta sökandena kallas till en lämplighetsbedömning som sker vecka 23. Studentkårens styrelse väljer den nya ekonomi- och servicechefen vid sitt möte 15.6.2023. Den fasta anställningen börjar 7.8.2023 eller enligt överenskommelse.

Du kan bekanta dig närmare med HUS verksamhet på adressen www.hyy.fi. Där hittar du också de dokument som styr studentkårens verksamhet, som till exempel studentkårens stadgar och strategi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi hoppas att vi får så många ansökningar som möjligt från sökande med olika slags bakgrund. I det första skedet av anställningsprocessen behandlas ansökningarna anonymt. Vi tillämpar principen om positiv särbehandling vid rekryteringar.

 

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund och har 26 000 universitetsstudenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för sina medlemmar och för de föreningar som verkar inom studentkåren.

 

Närmare information:

Generalsekreterare

Mikko Kymäläinen
paasihteeri@hyy.fi
0400 816 426

 

Ekonomi- och servicechef

Laura Ylitalo
laura.ylitalo@hyy.fi

045 165 5011