5.3.2020

Vi har en ny strategi för åren 2020—2024!

NYHETER

Till följd av strategiprocessen som inleddes våren 2019 har HUS nu en ny strategi som är i under åren 2020–2024. Kolla in vad det handlar om och dyk in i vårt styrande dokuments hemligheter!

Vilken strategi?

Strategin är studentkårens högsta styrande dokument, efter stadgarna, där studentkåren och dess mål granskas som en helhet. I den definieras HUS syfte, vision, värderingar och mål. I praktiken fungerar strategin som ett verktyg för den årliga planeringen, speciellt planeringen av målprogrammet och   centralbyråns arbetsstyrning, och  förverkligandet av målen  följs upp regelbundet med hjälp av olika mätare. Studentkårens strategi gäller alltid för en femårsperiod åt gången.

Strategiprocessen

Alla delegationsgrupper deltog i processen från första början och en separat utnämnd arbetsgrupp ansvarade för beredandet, under ledning av HUS styrelsemedlemmar Claes Bergh och Joonas Pulliainen som ansvarat för strategiberedandet. Delegationen godkände strategin på årets första sammanträde den 31 januari 2020.

 

Strategin 2020—2024 i ett nötskal

Vision:

 • Vi är en välmående och inflytelserik gemenskap. Vi bygger upp en rättvisare och hållbarare universitetsgemenskap och samhälle.

Studentkårens värderingar:

 • Bildning
 • Jämlikhet
 • Mod
 • Hållbarhet
 • Öppenhet

Strategiperiodens mål:

 • En betydelsefull gemenskap
 • Frivilliga som gemenskapsbyggare
 • Tillgängligt beslutfattande och påverkan
 • Stödandet av studentrepresentanter
 • En modig påverkare
 • Aktiviteter och affärsverksamhet som bekämpar miljö-och klimatkrisen
 • En alltjämt bättre arbetsgemenskap

 

Kolla in strategin i sin helhet  via denna länk och inspireras av studentkårens mångsidiga verksamhet och mål!