Stäng

Vänner, upplevelser och arbetslivskunskaper – hösten är blomstringstiden för studentverksamheten! | HUS

15.11.2019

Vänner, upplevelser och arbets­livskunskaper – hösten är blomstringstiden för student­verksamheten!

BLOGG

I början av hösten frågade jag utskottsaktörerna vad de tycker har varit det bästa med verksamheten det här året.  Rent ut sagt överraskades jag inte av svaren men de värmer hjärtat ännu under novemberkvällar. Största delen av svaren gällde människorna runt omkring och gemenskapen. Jag skulle ha svarat så själv, för jag kan inte med ord beskriva allt som studentverksamheten och de nya bekantskaperna har gett mig.

 

”Det bästa det här året
har varit roliga typer och
en god stämning.
Att jag fått vara
en del av gemenskapen.”


– Utskottaktör

 

VET DU VAD UTSKOTTEN I VÅR STUDENTKÅR GÖR?

 

Jag  visste det åtminstone inte innan jag gick med i föreningsutskottets verksamhet för ett par år sedan. Det här året har jag fått se utskottens verksamhet i mer omfattande grad och jag kan säga rakt från hjärtat att jag rekommenderar varmt att bekanta sig med verksamheten! Utskotten är det enklaste sättet att delta i vår studentkårs verksamhet, för de är öppna för alla och  deltagandet kräver inte att man förbinder sig till ett långvarigt ansvar. Du kan vara med just så mycket som du vill och ägna dig åt det när det passar dig bäst.

För tillfället verkar åtta utskott i vår studentkår, i vilka var och en får befrämja för en själv viktiga saker. Utskotten planerar sin verksamhet själv för varje år och får fritt förverkliga just det som de anser vara meningsfullt och viktigt. Alla utskott stöds av HUS utskottsansvariga styrelsemedlem samt av sakkunniga som arbetar på vårt kontor.

 

”Det bästa har varit
att jag har förstått
utskottens ställning
och betydelse.
Vi fick börja
från ett rent bord och
arbeta för värdefulla mål.”


– Utskottaktör

 

VAD GER FRIVILLIGVERKSAMHETEN?

 

Såhär i slutskedet av magisterstudierna och efter många aktiva år i studentverksamheten kan jag svära på att frågan har begrundats. Vänskapsrelationer som jag tror kommer att vara genom hela livet dyker främst upp i tankarna. Jag kommer alltid att komma ihåg alla fantastiska upplevelser, oerhört roliga evenemang och oersättligt lärande men också jobbiga upplevelser. Jag har fått öva färdigheter som jag säkert inte hade lärt mig genom att sitta i föreläsningssalen. Jag har fått erfarenheter som jag stolt kan berätta om på vilken arbetsintervju som helst. Jag har fått ta ansvar, påverka och njuta av resultatet för mitt arbete. Jag har mött människor som tänker annorlunda, som jag kanske inte hade träffat genom att enbart bekanta mig med studenterna vid min egen fakultet.

Jag påstår inte att min kalender inte ibland skulle ha svämmat över när jag pusslat ihop mina studier med mitt arbete och studentverksamheten. Å andra sidan tror jag inte att ens flera års arbetserfarenhet skulle ha kunnat lära mig samma tidshanterings- och prioriteringsförmåga. Hur mången nyutexaminerad kan säga sig ha ordnat evenemang för upp till hundra eller tusen människor, utfört påverkningsarbete inför riksdagsvalet eller vara en erfaren utbildare av frivilliga? Enligt Helsingfors universitets karriäruppföljningsrapport anses projekthanterings- och organiseringsförmåga vara viktiga i arbetslivet. Universitetsstudierna upplevs ändå inte stöda deras utveckling tillräckligt. Detsamma anses  till exempel om samarbets- och förhandlingsförmåga. För mig är de förmågor som jag först av allt skulle lista upp av allt det jag lärt mig i just frivilligverksamheten.

Under det här året har vi utvecklat metoder för kunskapsidentifiering för frivilliga som verkar inom vår studentkår. Vårt mål är att alltbättre kunna sätta ord på de färdigheter som  studentverksamheten gett oss och att den värdefulla verksamheten skulle ge något konkret. Som resultat av arbetet piloterar vi digitala kunskapsmärken i slutet av året, vilka kan läggas till i CV:n eller delas på sociala medier. Var på alerten, för mer information om det här kommer inom kort!

 

”Det bästa det här åtet
har varit en mottagande,
sporrande och inspirerande
gemenskap,
där det är lätt
att öka och utveckla sitt eget
kunnande
och direkt påverka
saker som är viktiga för en själv.”


– Utskottaktör

 

Hösten är mörk, kall och lång. Samtidigt är hösten blomstringstiden för frivilligverksamheten i vår studentkår! Just nu söks nya och ivriga studenter till otaliga platser, som vill få ut all glädje och nytta av studentlivet. Om utskotten eller föreningarna som verkar i vår krets inte är bekanta sedan tidigare, så utmana dig själv och ta ett steg mot det okända – du kan bli överraskad!

Utskottens valmöten ordnas i november-december. Du kan komma på plats bara för att mumsa på mötesserveringen och stämningen. Och om det just nu inte nappar så kan du komma och bekanta dig med verksamheten senare, när som helst under året.

Marika Tuominen
HUS styrelsemedlem med ansvar för frivilliga