Stäng

Påverka, förbättra världen och bygg upp gemenskapen – nya aktörer väljs till utskotten för nästa år! | HUS

15.11.2019

Påverka, förbättra världen och bygg upp gemenskapen – nya aktörer väljs till utskotten för nästa år!

NYHETER

Stark påverkan, glittriga evenemang och utveckling av studentgemenskapen- vet du vad allt du kan få uppleva i utskotten? Utskotten är ett enkelt sätt att bekanta sig med verksamheten i vår studentkår och få påverka just de saker som du själv tycker är meningsfulla och viktiga. Utskottens verksamhet är öppen för alla och man kan gå med när som helst under året.

Alla åtta utskotten väljer nya aktörer för nästa år på valmötena som ordnas i november-december. Till alla utskott väljs en ordförande, viceordförande och kommunikationsansvarig samt andra eventuella aktörer beroende på utskott. Även om det ännu skulle kännas tveksamt att förbinda sig till verksamheten är mötena också en lysande möjlighet för att bekanta sig med utskotten och deras nuvarande och blivande aktörer.

UTSKOTTENS VALMÖTEN

 

Föreningsutskottet
Måndag 2.12. kl. 18
Mötesrum Sparre, HUS centralbyrå
Facebook-evenemang

Tvåspråkighetsutskottet
Måndag 9.12. kl. 18
Wilhelmsson-salen, Nya studenthuset

Campusodlingsutskottet
Preciseras inom kort!

Utvecklingssamarbetsutskottet
Onsdag 20.11. kl. 18
Mötesrum Sparre, HUS centralbyrå
Facebook-evenemang

Studieutskottet
Måndag 25.11. kl. 17
Mötesrum Sparre, HUS centralbyrå
Facebook-evenemang

Evenemangsutskottet
Måndag 9.12. kl. 18
Mötesrum Sparre, HUS centralbyrå
Facebook-evenemang

Gemenskapsutvecklingsutskottet
Måndag 9.12. kl. 18
Mötesrum Topelius, HUS centralbyrå
Facebook-evenemang

Miljöutskottet
Onsdag 4.12. kl. 18
Mötesrum Sparre, HUS centralbyrå
Facebook-evenemang

Funderar du ännu på vad studietidens frivilligverksamhet ger dig? Läs bloggtexten om glädjeämnena i och nyttan med studentverksamhet och bekanta dig med utskotten på vår webbplats. Med det humoristiska utskottstestet kan du också ta reda på vilket av utskotten som skulle passa dig bäst.

Välkommen på valmöte!