1.10.2022

Teemu Virtanen är vår nya socialpolitiska sakkunniga

NYHETER

Vår socialpolitiska sektor fick förstärkning i augusti då kandidaten i naturvetenskaper Teemu Virtanen började jobba som vår andra sakkunniga i socialpolitik.

Teemu Virtanen ansvarar för HUS intressebevakning i frågor som rör stadspolitik, boende och motion. Centrala samarbetsparter inom dessa områden är till exempel HOAS, HRT och SHVS. Dessutom kommer Teemus arbetsuppgifter i år också att omfatta att jobba med riksdagsvalet, som hålls våren 2023.

Teemu har avlagt kandidatexamen i naturvetenskaper vid universitetet i Uleåborg med biovetenskaplig fysik som huvudämne. Fokus i Teemus studier låg särskilt på djup hjärnstimulering inom neurokirurgi. Studierna fortsätter nu vid magisterprogrammet i produktionsekonomi vid Uleåborgs universitet.

Teemu har redan i flera års tid hunnit vara aktiv inom studentrörelsen. I studentkåren vid universitetet i Uleåborg fungerade Teemu som vice ordförande för styrelsen och ordförande för delegationen. Han var i ett års tid också medlem i styrelsen för Finlands studentkårers förbund. Innan Teemu började jobba vid HUS arbetade han som sakkunnig i intressebevakning och påverkansarbete vid Haaga-Helias studerandekår Helga.

”Frågor som berör hälsa och välmående har varit särskilt viktiga för mig då jag jobbat inom studentrörelsen! Dessutom är jag speciellt glad att jag nu har chansen att få ännu djupare insikter i boende- och stadsfrågor”, säger Teemu och konstaterar att han verkligen ser fram emot att få sätta sig in i de här frågorna.

Teemu är hemma från Seinäjoki och tillbringar det mesta av sin fritid med sin rescuehund Ruusa, som flyttade hem till honom i våras. Han motionerar också mycket på sin fritid och går bland annat ofta på gym.

Teemus företrädare, Matias Takala, har övergått i Vanda stads tjänst som förvaltningsspecialist.

 

Mera information

Teemu Virtanen

Socialpolitisk sakkunnig

teemu.virtanen@hyy.fi

050 543 9605