21.4.2020

Tack till alla som besvarade coronaenkäten!

NYHETER

 

26–31.3 genomförde HUS en enkät till medlemskåren om undantagstillståndets inverkan på studierna. Vi fick in hela 614 enkätsvar-stort tack till alla respondenter! Enkätresultaten ger HUS en helhetsuppfattning om undantagstillståndet inverkan på studierna och stöder vårt intressebevakningsarbete.

I resultaten betonades speciellt inverkan på kursarbetsmängden, tillgången på studiematerial och försörjningen. Vi har framfört responsen vidare systematiskt och åtminstone för en del utmaningar erbjuds stöd och lösningar redan nu!

Många studenter upplever att kursarbetsmängden ökat vid övergången till distansundervisning vilket kan fördröja studiernas framskridning. Det är även viktigt att komma ihåg att  studenten, utöver arbetsmängden, även belastas av den stress som undantagstillståndet medfört. Strax efter att undantagstillståndet började upprättade universitetet officiella anvisningar för arbetsmängdsbedömning vid övergång till distansstudier.  Du kan läsa anvisningen här: https://teaching.helsinki.fi/sv/artikel/dimensionering-av-studerandes-arbetsmangd-och-studiepoang

Flera av våra medlemmar rapporterade om utmaningar gällande tillgången på studiematerial. Visste du att bibliotekets böcker tillsvidare kan beställas för avhämtning på Kajsabibliotekets avhämtningsställe! Aktuell information på bibliotekets webbplats: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-university-library/follow-the-news/corona-virus-exceptionals-situation-in-library/customer-service-and-borrowing-books-in-the-exceptional-situation

Bekymmer och osäkerhet om försörjningen under undantagstillståndet syns i många svar. Vår sakkunniga Tiia sammanställde all information om studentens stöd som fastsätlls hittills i vår blogg: https://hyy.fi/sv/aktuellt/coronaviruspandemins-inverkan-pa-studentens-forsorjning