22.9.2022

Sonja Naalisvaara är HUS kandidat till FSF:s styrelse 2023

UUTINEN

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har vid sitt möte 22.9 valt sin kandidat till styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för år 2023. HUS föreslår att kandidaten i naturvetenskaper Sonja Naalisvaara väljs in i styrelsen.

 

Sonja Naalisvaara (28), magisterstuderande i hållbarhetsvetenskap, har under det gångna året fungerat som ansvarig för socialpolitik och utvecklingssamarbete i HUS styrelse.

Naalisvaara anser att det är viktigt att FSF både kan idka effektivt påverkansarbete genom sin riksdagsvalkampanj och föra fram teman i regeringsförhandlingarna, som är centrala för studenterna. På detta sätt kan FSF påverka det kommande regeringsprogrammet.

”Det är synnerligen viktigt att vi gör studenternas röster hörda i riksdagsvalet nästa år. Som studentrörelse måste vi föra en synlig valkampanj som återspeglar oss studerande. Som en följd av inflationen är det särskilt viktigt att vi förbättrar studenternas försörjning, eftersom prishöjningar inverkar kraftigt på studenternas ekonomiska situation, som redan sedan tidigare är svag”, säger Naalisvaara.

Förutom sitt uppdrag i HUS styrelse har Naalisvaara i år också suttit i World Student Capital:s styrelse, i styrgruppen för FSF:s projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet och hon har varit aktiv på många håll inom socialpolitiken, som till exempel i HOAS utnämningsutskott.

”Nästa år är utvecklingen av studerandehälsovården särskilt viktig. Då välfärdsområdena inleder sin verksamhet måste vi försäkra oss om att samarbetet mellan områdena och SHVS fungerar.”

Naalisvaara, som innehar ett stort substanskunnande, säger själv att hennes starka sidor är att hon har förmåga att ta till sig ny kunskap, organisera sitt arbete och att hon brinner för påverkansarbete.

”Under året som gått har jag lärt mig att systematiskt utföra påverkansarbete. Den här erfarenheten kommer att vara till stor nytta då vi börjar jobba med riksdagsvalet, och därför vill jag göra mitt yttersta för att jobba för dessa frågor. Jag känner mig verkligen hedrad av att få förtroendet att vara HUS kandidat till FSF:s styrelse,” säger Naalisvaara då hon funderar på sin roll som kandidat.

HUS delegation valde HUS kandidater till FSF:s styrelse vid sitt möte 22.9.2022. FSF:s styrelsemedlemmar och ordförande väljs vid förbundsmötet på Korpilampi 18-19.11.2022. FSF representerar Finlands alla studentkårer och bevakar studenternas intressen på nationell nivå genom att uttala sig om och ta ställning till frågor som berör utbildningspolitik, socialpolitik och internationella ärenden.

 

Närmare information:

Sonja Naalisvaara

sonja.naalisvaara@hyy.fi

050 543 9615