22.9.2022

Sonja Naalisvaara HYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen 2023

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajisto on kokouksessaan 22.9. valinnut ehdokkaansa Suomeen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodelle 2023. HYY esittää hallitukseen luonnontieteiden kandidaatti Sonja Naalisvaaraa.

Kestävyystieteiden maisteriopiskelija Sonja Naalisvaara (28) on toiminut kuluvan vuoden aikana HYYn hallituksessa sosiaalipolitiikan ja kehitysyhteistyön parissa. 

Naalisvaara pitää tärkeänä, että SYL kykenee paitsi tekemään tehokasta vaikuttamista eduskuntavaalikampanjallaan, myös tuomaan opiskelijoille tärkeitä teemoja hallitusneuvotteluihin ja tätä kautta tulevaan hallitusohjelmaan. 

”Ensi vuonna on äärimmäisen tärkeää saada opiskelijoiden ääni kuuluviin eduskuntavaaleissa. Meidän on ylioppilasliikeenä tehtävä kuuluva ja opiskelijoiden näköinen vaalikampanja. Inflaation seurauksena opiskelijoiden toimeentulon parantaminen on erityisen kriittistä, koska hintojen nousu iskee opiskelijoiden jo valmiiksi heikkoon toimeentuloon,” Naalisvaara kertoo.

Tänä vuonna Naalisvaara on toiminut HYYn hallituksen lisäksi World Student Capital ry:n hallituksessa, SYL:n Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeen ohjausryhmässä sekä lukuisissa sosiaalipolitiikan vaikuttamisen paikoissa, kuten HOAS:n nimitysvaliokunnassa.

“Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen on tärkeässä roolissa ensi vuonna. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa on varmistettava, että alueiden ja YTHS:n välinen yhteistyö on toimivaa.”

Vahvana substanssiosaajana tunnettu Naalisvaara kuvaa omiksi vahvuuksikseen erityisesti uuden tiedon omaksumisen, työn organisoinnin ja vaikuttamisen.

“Kuluvan vuoden aikana olen oppinut tekemään systemaattista vaikuttamistyötä. Tulevien eduskuntavaalien alla tästä kokemuksesta tulee olemaan suuresti hyötyä, ja siksi haluan antaa kaikkeni tämän liikkeen eteen. Olen todella otettu saamastani luottamuksesta olla HYYn ehdokas SYL:n hallitukseen,” Naalisvaara summaa ehdokkuuttaan.

HYYn ehdokkaat SYL:n hallitukseen valittiin edustajiston kokouksessa 22.9.2022. SYL:n hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa Korpilammella 18.-19.11.2022. SYL edustaa kaikkia Suomen ylioppilaskuntia ja valvoo opiskelijoiden etua valtakunnallisella tasolla ottamalla kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

 

Lisätietoja:

 

Sonja Naalisvaara

sonja.naalisvaara@hyy.fi

050 543 9615