18.11.2022

Sök till UniSports direktionen!

NYHET

VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

UniSport har en direktion som består av 10 medlemmar. Direktionens mandatperiod är fyra år, med undantag för studentrepresentanterna som väljs för en period på två år.  Studentkåren vid Helsingfors universitet utser en representant i direktionen. Direktionens mötesspråk är finska.

Till direktionens uppgifter hör särskilt att:

  1. under sin ordförandes ledning och i samarbete med Unisports chef utveckla UniSports verksamhet som helhet, enligt universitetens mål för verksamhet och ekonomi samt universitetens strategier och institutionens genomförandeplan;
  2. behandla UniSports genomförandeplan inklusive personalplanen och budgeten;
  3. godkänna UniSports principer för prissättning;
  4. godkänna UniSports verksamhetsberättelse samt
  5. utse en biträdande chef för UniSport för mandatperioden.

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG?

Studentrepresentanten ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet och uppvisa relevant sakkunskap i frågor som berör studentmotion. Vi förutsätter inga specifika kompetenser. Det viktigaste är en vilja att lära sig nya saker och motivation att fungera som studentrepresentant. Man klarar av uppdraget riktigt bra om man läser mötesmaterialet noggrant inför mötena och vid behov diskuterar med studiekompisarna eller ämnesföreningen om deras synpunkter på de ärenden som behandlas på mötena. Det är också viktigt att man själv begär om ordet vid mötena.

HUR SÖKER JAG?

Ansökningarna lämnas in på adressen beta.halloped.fi senast den XX.XX.2022 kl. 23:59.

Ansökan behöver inte vara lång. Ange i din ansökan ditt nuvarande huvudämne eller ditt utbildningsprogram och studieinriktning samt ditt studentnummer (Studentnumret används endast för att kontrollera att du är anmäld som närvarande. Informationen raderas genast efter kontrollen). Studentkåren ser följande faktorer som positiva för den sökande:

  • motivation och möjlighet att binda sig vid att sköta uppdraget
  • intresse för att främja motion och relevant sakkunskap i frågor som berör studentmotion
  • tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen, studieansvarig eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning

Studentkåren önskar att uppdraget söks av representanter för olika kön och med mångsidig bakgrund. Man önskar också att uppdraget söks av studenter som är i olika skeden av studierna.  Studentkåren strävar efter att beakta att olika studieområden är representerade vid valet av studentrepresentanter.

 

Mer information ger

Teemu Virtanen, sakkunnig (Staden, hälsa, idrott, riksdagval)
teemu.virtanen@hyy.fi
050 543 9605