28.9.2022

Sök till gruppen som utvärderar ansökningar till Lärarakademin och tjäna pengar!

Vill du vara med och belöna utmärkta lärare och själv få viktig erfarenhet av utvärdering och dessutom ett mötesarvode? Sök nu till utvärderingsgruppen för Lärarakademins ansökningar!

UTVÄRDERINGSGRUPPEN FÖR LÄRARAKADEMINS  ANSÖKNINGAR

Lärarakademin består av lärare vid Helsingfors universitet, som blivit belönade för sina meriter som lärare. Akademin söker vartannat år nya medlemmar och dessa väljs av en särskild utvärderingsgrupp. De nya medlemmarna i Lärarakademin belönas med ett medlemskap i Akademin samt pengar för att utveckla både sin egen undervisning och undervisningen vid sin enhet.

Utvärderingsgruppen bereder ett förslag om nya medlemmar till Lärarakademin. Förslaget presenteras för rektor och av de föreslagna kandidaterna väljs tio nya medlemmar till Akademin. Utvärderingsgruppen sammanträder en gång för att utföra uppdraget och varje medlem i gruppen får ett arvode på 250 euro! Gruppen deltar i en skolning och dessutom förväntas varje medlem i gruppen att noggrant bekanta sig med sökandena och materialet om dem. Det egentliga utvärderingsmötet är i december, men medlemmarna ska självständigt bekanta sig med ansökningarna innan mötet. Vi söker nu två ordinarie studentrepresentanter till utvärderingsgruppen för ansökningarna till Lärarakademin. Kunskaper i finska är en förutsättning för att kunna arbeta i utvärderingsgruppen.

Utvärderingsgruppens viktigaste datum, då studentrepresentanterna bör delta:

– Utvärderingsgruppens skolning i utvärdering 27.10 kl. 13-15

– Utvärderingsgruppens egentliga möte 16.12 kl. 9-12

Du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet och du ska kunna delta både i utvärderingsgruppens skolningstillfälle och i gruppens möte.

VAD FÖRVÄNTAS AV DIG?

Du ska vara närvaroanmäld studerande vid Helsingfors universitet. Vi förutsätter inga specifika kunskaper. Det viktigaste är en vilja att lära sig nya saker och motivation att fungera som studentrepresentant. I det här uppdraget är det särskilt viktigt att noggrant sätta sig in i ansökningarna, men det behövs alltså inga specifika kunskaper. Utvärderingsgruppen får också delta i en skolning för detta uppdrag, så du får en god grund att stå på då du sköter uppdraget. Den andra studentrepresentanten stöder dig också och det lönar sig att samarbeta.

HUR SÖKER MAN EN PLATS SOM STUDENTREPRESENTANT?

Ansökningarna görs på adressen beta.halloped.fi senast 9.10.2022 kl. 23.59.

Din ansökan behöver inte vara lång. Ange i din ansökan ditt nuvarande huvudämne eller ditt utbildningsprogram och studieinriktning samt ditt studentnummer (Studentnumret används endast för att kontrollera att du är anmäld som närvarande. Informationen raderas genast efter kontrollen). Studentkåren ser följande faktorer som positiva för den sökande:

  • motivation och möjlighet att binda sig vid att sköta uppdraget,
  • intresse att bekanta sig med Lärarakademin
  • tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant inom förvaltningen eller i något annat uppdrag i anknytning till studenternas intressebevakning.

Studentkåren önskar att uppdraget söks av representanter för olika kön och med mångsidig bakgrund. Man önskar också att uppdraget söks av studenter som är i olika skeden av studierna. Studentkåren strävar efter att beakta att olika studieområden är representerade då studentrepresentanterna väljs.

Närmare information om vad det innebär att verka i utvärderingsgruppen och om utlysningen ger

Marianna Suokas
utbildningspolitisk sakkunnig
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi