7.10.2020

Presentation: Nya byråsekreteraren Roosa Kiiskilä

NYHETER

Vi har en ny dokumentansvarig byråsekreterare på HUS  som snabbt tagit sin uppgift i besittning.

 

Roosa Kiiskilä inledde sitt arbete som HUS byråsekreterare i början av september. Till den dokumentansvariga byråsekreterarens uppgifter hör administrering av styrelsens, delegationens, beredningsutskottets och ekonomidirektionens mötespapper och andra mötesarrangemang. Arbetet som för många  är osynligt är nödvändigt för en smidig verksamhet.

Esbobon Kiiskilä studerar teologi vid Helsingfors universitet. Vid sidan av arbetet koncentrerar hon sig på sina biämnesstudier i historia och psykologi. Hon funderar redan på sitt graduämne och planerar att genomföra en enkätundersökning för gymnasieungdomar om religiöst innehåll på sociala medier.  Kiiskilä drömmer om läraryrket i framtiden.

Kiiskilä har mycket erfarenhet av föreningserfarenhet från sin egen fakultetsförening och HYAL. Hon berättar att just föreningsverksamhet fick henne att bli intresserad av HUS och söka jobb inom den. I början verkade HUS vara en aning distanserad men när hon bekantade sig med verksamheten förstod hon arbetets betydelse alltbättre.

”Utöver förbättrade arbetslivskunskaper väntar jag ivrigt på att  få göra ett arbete som känns meningsfullt”, berättar hon om sina förväntningar.

Närhet till naturen är viktigt för Kiiskilä och på fritiden njuter hon av långa promenader. En annan kär hobby är  att göra dekorativa bullet journal- minnesböcker. Kiiskilä tycker att ett arbete som kräver systematik och tidtabellering passar henne utmärkt.

Roosas företrädare Roosa Kontiokari  återgick till sina studier på heltid. Trots vårt byte av arbetstagare fick vi ändå behålla Roosa i vårt team av en slump!