19.11.2019

Paula Karhunen, HUS, vald till FSF:s styrelse för år 2020

NYHETER

FSF:s förbundsmöte som samlats i Lahtis har utsett HUS kandidat Paula Karhunen (23) till styrelsemedlem för förbundet på lördag den 16 november 2019. År 2019 har Karhunen ansvarat för utbildningspolitik, arbetsliv och campusodling i HUS styrelse.

”Jag har redan länge drömt om en plats i FSF:s  styrelse. Det är alldeles fantastiskt att få fortsätta med utbildningspolitisk påverkan och jag väntar ivrigt på utmaningarna nästa år. Speciellt väntar jag på att få bereda den utbildningspolitiska redogörelsen. Studentrörelsen måste säkra att avgiftsfri utbildning och en stabil och tillräcklig utbildningsfinansiering lyfts fram i redogörelsen”, kommenterar nyinvalda pol.stud. Karhunen valet.

På fredagskväll valde förbundsmötet även en ny ordförande för förbundet, Tapio Hautamäki från Aalto-universitetets studentkår. Den övriga styrelsen valdes på lördag,

 

FSF:s styrelse för år 2020 i sin helhet:

Ordförande Tapio Hautamäki, Aalto-universitetets studentkår (AUS)

Paavo Antikainen, Tampereen ylioppilaskunta (TREY)

Frans Cederlöf, Aalto-universitetets studentkår (AUS)

Paula Karhunen, Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Johanna Pohjonen, Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)

Jenni Tuomainen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)

Teemu Virtanen, Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

 

FSF representerar alla Finlands ca 132 000 universitetsstuderande. Förbundsmötet samlas i slutet av hösten varje år och är förbundets högsta beslutande organ. Under veckoslutet fastslog mötet även bland annat om FSF:s budget, verksamhetsplan, ändringar i linjepappren och förbundsmötesställningstagande.

 

Mer information och intervjuförfrågningar:

Kukka Louhimies

HUS Styrelsens viceordförande

kukka.louhimies@hyy.fi

050 595 0328