28.8.2019

Nu lönar det sig att kontrollera antalet studiepoäng från förra läsåret

FPA följer upp studiernas framskridande för dem som får studiestöd. I praktiken betyder det att du måste avlägga tillräckligt många studiepoäng i förhållande till de studiestödsmånader som du lyft. Nu är det god tid att kontrollera studiepoängen från förra året: om du inte har tillräckligt många studiepoäng skickar FPA en utredningsbegäran i oktober.

Om du har lyft studiestöd under läsåret 2018-2019 måste du ha avlagt sammanlagt minst 20 studiepoäng och 5 studiepoäng mot varje studiestödsmånad. Om du lyfte studiestöd för exempelvis 9 månader borde du ha avlagt 45 studiepoäng under förra läsåret. FPA kontrollerar inte studiepoäng för enskilda månader utan det är helheten som har betydelse.

Det lönar sig att kontrollera antalet studiepoäng för tiden 1.8.2018-31.7.2019. Det nya läsåret har börjat nu i augusti så FPA godkänner nödvändigtvis inte studiepoäng som avlagts i augusti som förra läsårets studiepoäng.

Om du inte har tillräckligt många studiepoäng ska du kontrollera att dina  prestationer registrerats. Om något saknas från föregående läsår, se då till att man som prestationsdatum antecknar ett datum från föregående läsår, dvs. vilken dag som helst före augusti 2019.

Om alla prestationer registrerats och du ändå har för få studiepoäng lönar det sig att återbetala vårens studiestödsmånader.  Så minskar du antalet studiepoäng som krävs. När du återbetalar studiepenning frivilligt får du åter ibruk stödmånaderna! Återbetala endast studiepenningen: studielånet och det  allmänna bostadsbidraget för samma tid återbetalas inte. Det allmänna bostadsbidraget är inte knutet till studiepoäng.

Mer information https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studieframgang