18.9.2020

Nanni Tuominen vald till HUS kommunikationspraktikant!

NYHETER

Nanni Tuominen började som kommunikationspraktikant hos oss i september.

 

Kommunikationspraktikant Tuominen stöder kommunikationssakkunnig Janne Kajander och den övriga kommunikationssektorn i det dagliga arbetet. Under den tre månader långa praktiken  har hon utöver  nyhetsbrev, uppdatering av sociala medier och meddelanden även mer omfattande helheter, till exempel delegationsvalet och kommunikationsutvecklingen på sitt arbetsbord.

Som studerande vid Helsingfors universitet var HUS bekant för Tuominen sedan tidigare. Studierna i politik och kommunikation vid statsvetenskapliga fakulteten är på slutrakan och praktikplatsen erbjöd en önskad funderingspaus innan de sista kurserna och gradun.

”Det har varit roligt att pröva på många olika uppgifter vid sidan av studierna så att man skulle hitta sin grej”, berättar Tuominen.

HUS avslappnade atmosfär gjorde intryck på praktikanten redan under de första åren vid universitetet när hon deltog i utvecklingssamarbetsutskottets verksamhet. Då uppstod en uppfattning om att de mest entusiastiska aktörerna gör studentkåren betydelsefull för studenterna men även samhälleligt inflytelserikt.

Tidigare var Tuominen praktikant vid statsrådets kansli och på Förbundet Rädda Barnen. Hon är speciellt intresserad av jämlikhet, maktstrukturer, gemenskaplighet och demokratins förändring, och de här temana berör även HUS verksamhet.

”Det är fint att få jobba i en traditionell men ungdomlig organisation som har reformförmåga. Under de här tre månaderna hoppas jag få lära mig så mångsidigt som möjligt om studerandekommunikation och om befrämjandet av   studenternas välbefinnande”.

På fritiden kopplar Tuominen av med speciellt dans. Även att röra sig i naturen ligger nära hjärtat hos en som växt upp på landsbygden.