18.3.2021

Marianna Suokas är HUS nya utbildningspolitiskt sakkunniga

NYHET

HUS nya utbildningspolitiskt sakkunniga samh.kand. Marianna Suokas är en ivrig intressebevakare. Till hennes uppgifter hör bland annat att ta hand om studentrepresentanterna.

Vårt gäng av sakkunniga har i början av mars fått förstärkning i form av vår nya utbildningspolitiskt sakkunniga Marianna Suokas. Hon vikarierar för Jenna Sorjonen, som gått över till Helsingfors universitet. Till Suokas uppgifter hör framför allt att ansvara för förvaltningens studentrepresentanter och studerandenas rättsskydd.

”Jag är förväntansfull inför att få arbeta med studentrepresentanterna, eftersom jag känner att jag har kontaktyta till deras uppgifter, åsikter och position. Dessutom väntar jag på samarbetet mellan alla studentkårer”, berättar Suokas ivrigt.

Suokas kommer från Loimaa och har studerat samhällspolitik vid Jyväskylä universitet. Nu håller hon på att slutföra sina magisterstudier vid Helsingfors universitet. Intresset för utbildningspolitik syns i Suokas studier: hon har skrivit sin kandidatavhandling om universitetetens resultatstyrning, och i sin pro gradu behandlar hon segregation inom grundskolan.

Tidigare har Suokas arbetat med kommunikation vid Utbildningsstyrelsens Europass-centrum. Hon har stark erfarenhet av intressebevakning från sina poster som studentrepresentant i ledningsgruppen för Avoimen tiedon keskus vid Jyväskylä universitet och som utbildningspolitiskt ansvarig för SYY-Jyväskylä ry.

Sin fritid tillbringar Suokas med att cykla om sommaren och jogga året om. Dessutom ligger kultur, god mat och gott vin henne varmt om hjärtat. Hemma hos henne bor hunden Neppi, som muntrar upp kollegorna genom att delta på distansmöten.

Även om Suokas inleder sitt arbete på distans hoppas hon snart få träffa sina arbetskamrater på centralkansliet: ”Förhoppningsvis kan vi snart mötas ansikte mot ansikte för att begrunda och främja universitetsfältet!”.

Foto: Jonas Simberg