29.1.2024

Kom och välj representanter för ekonomiska positioner i HYY

NYHET

Vid ekonomipostfördelningen betonas de sökandes kompetens och motivation. Urvalsgruppens uppgift är att i mer detalj fatta beslut om ekonomipostintagningens kriterier, utforma förhandsuppgifter för ekonomipostfördelningen och bedöma hur de sökande klarar uppgifterna samt uppfyller kriterierna. Urvalsgruppen föreslår de sökande till HUS styrelse i rangordning. Ansökningarna till ekonomiposterna behandlas anonymt.

Ambitionen är att bilda en urvalsgrupp med mångsidig expertis och olika bakgrunder. Vi ber delegationsgrupperna om förslag till medlemmar av gruppen. Avsikten är inte att valet av styrelsemedlemmar ska vara politiskt, och därför behöver inte heller urvalsgruppen vara politiskt representativ. Varje delegationsgrupp får föreslå en person till urvalsgruppen.

Av dem som väljs till urvalsgruppen förutsätter vi gedigen erfarenhet av Ylvas ekonomi och verksamhet i förvaltning. Erfarenhet från Ylvas eller Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse betraktas som en merit. Personen behöver inte vara delegationsmedlem. Urvalsgruppens medlemmar kan inte väljas till ekonomiposterna.

Personen bör vara tillgänglig under rekryteringen enligt följande:
(eventuella extra möten avtalas om senare inom urvalsgruppen)

  • 12.2 kl. 17–19 Förberedelser
  • 4.3 kl. 17–19 Bedömning av ansökningarna
  • 4.-11.3 Tilläggsmöten vid behov
  • 11.3 Arbetsgruppens förslag färdigt

 

Som urvalsgruppens ordförande fungerar medlem av studentkårens styrelse, Ylva-ansvarig Henna Heino. Jag ber er skicka förslag till de som skall väljas till urvalsgruppen (namn och kontaktuppgifter) senast tisdagen den 6.2.2023 kl. 23:59 per e-post till adressen henna.heino@hyy.fi.