29.1.2024

Tule valitsemaan toimijat HYYn talouspaikoille

UUTINEN

Talouspaikkajako tehdään mallilla, jossa korostetaan hakijoiden osaamista ja motivaatiota. Valintatyöryhmän tehtävänä on päättää yksityiskohtaisemmin talouspaikkahaun kriteereistä HYYn hallituksen toiveiden pohjalta, tehdä talouspaikkajakoa varten ennakkotehtävät ja arvioida hakijoiden suoriutumista ennakkotehtävistä sekä kriteerien täyttämistä. Työryhmä esittää hakijat paremmuusjärjestyksessä HYYn hallitukselle. Talouspaikkahakemukset käsitellään anonyymisti.

Pyrkimyksenä on muodostaa ryhmä, jossa on monipuolista asiantuntijuutta erilaisilla taustoilla, mistä syystä pyydämme edustajistoryhmiltä esityksiä ryhmän jäseniksi. Hallitusten jäsenten valinnan ei ole tarkoitus olla poliittinen valinta, mistä syystä työryhmänkään ei tarvitse olla poliittisesti edustuksellinen. Jokaisella edustajistoryhmällä on mahdollisuus esittää valintatyöryhmään yhtä henkilöä. Jos vaatimuksia täyttävää henkilöä ei löydy, ryhmän ei tarvitse asettaa ehdokasta valintatyöryhmään.

Työryhmään valittavilta edellytetään kokemusta Ylvan tai Ylioppilaslehden toiminnasta joko Ylvan hallintoneuvoston, talousjohtokunnan, HYYn hallituksen, Ylvan hallituksen, tai Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen kautta. Henkilön ei tarvitse olla edustajiston jäsen. Työryhmän jäsenet eivät voi tulla valituiksi talouspaikoille.

Henkilön tulee olla käytettävissä haun aikana seuraavasti:
(mahdolliset lisätapaamiset sovitaan työryhmän kanssa myöhemmin)

  • 12.2 klo 17–19 Valmistelut
  • 4.3. klo 17–19 Hakemusten arviointi
  • 4.-11.3 Lisätapaamisia tarvittaessa
  • 11.3. Työryhmän esitys valmis

 

Valintatyöryhmän puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan hallituksen Ylvasta vastaava jäsen Henna Heino. Pyydämme esityksiä työryhmään valittavista (nimi ja yhteystiedot) tiistaihin 6.2.2024 klo 23.59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henna.heino@hyy.fi.