29.8.2023

Kom med till utskott!

Nyhet

Vill du vara med och konkret påverka HUS verksamhet och intressebevakning? Kom med till ett utskott!

Utskotten inleder sin nya verksamhetsperiod i september och det är lätt att komma med i utskottens konstituerande möten. Utskotten är öppna för alla våra medlemmar och man kan gå med i verksamheten när som helst under året.

Konstituerande mötena hålls i Kabinetti på adressen Mechelinsgatan 3 D, bottenvåning.

KONSTITUERANDE MÖTENA:

Miljöutskottet 25.9. kl. 17.30

Miljöutskottet studerar, diskuterar och framför allt engagerar vi oss i olika miljöfrågor. Utskottet anordnar miljörelaterade kampanjer och evenemang.

Utvecklingssamarbetsutskottet 26.9. kl. 17.30

Utskottet administrerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt, ordnar evenemang kring globalt ansvar och jämlikhet och publicerar Kimppu-bladet.

Internationella utskottet 27.9. kl. 17.00

Internationella utskottet drivs för och av internationella och internationellt sinnade studerande vid Helsingfors universitet. Utskottets prioritet är att skapa en levande gemenskap vid Helsingfors universitet genom att främja internationella studerandes intressen och inklusion.

Evenemangsutskottets kväll för nya medlemmar 3.10. kl. 17.00

Evenemangsutskottet är den rätta platsen för HUS medlemmar som gillar att ordna evenemang. Du får vara med om att kläcka idéer och arrangera studentkårstillställningar och ordna annan verksamhet som passar just dig.