1.9.2022

Kom med till HUS utskotten!

NYHET

Vill du vara med och konkret påverka HUS verksamhet och intressebevakning? Sök med till ett utskott!

Utskotten inleder sin nya verksamhetsperiod i september och det är lätt att komma med i utskottens konstituerande möten. Konstituerande mötena hålls i Kabinetti på adressen Mechelinsgatan 3 D och i Zoom.

Utskotten koncentrerar sig på att ge idéer för studentkårens olika delområden samt utveckla dem. Det här innebär till exempel att arrangera evenemang, stöda föreningar, påverka utbildningspolitiken och utveckla vår universitetsgemenskap. Utskotten är öppna för alla våra medlemmar och man kan gå med i verksamheten när som helst under året.

Konstituerande mötena:

19.9. kl. 15.30-17.00 Tvåspråkighetsutskottet

Tvåspråkighetsutskottets jobbar för att garantera att studentkåren finns till för alla, oavsett språklig bakgrund. Utskottet vill föra svensk- och finskspråkiga studerande närmare varandra, till exempel genom att ordna tvåspråkigt program på HUS evenemang.

21.9. kl. 18.00-20.00 Internationella utskottet

Internationella utskottet drivs för och av internationella och internationellt sinnade studerande vid Helsingfors universitet. Utskottets prioritet är att skapa en levande gemenskap vid Helsingfors universitet genom att främja internationella studerandes intressen och inklusion.

26.9. kl. 18.00-19.30 Miljöutskottet

Miljöutskottet studerar, diskuterar och framför allt engagerar vi oss i olika miljöfrågor. Utskottet anordnar miljörelaterade kampanjer och evenemang.

27.9. klo 17.00-18.30 Studieutskottet

Det utbildningspolitiska utskottet försöker utveckla undervisningen och studieadministrationen på universitetet, så att studierna ska löpa så smidigt som möjligt för alla studerande.

28.9. klo 18.00-19.30 Utvecklingssamarbetsutskottet

Utskottet administrerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt, ordnar evenemang kring globalt ansvar och jämlikhet och publicerar Kimppu-bladet.