19.2.2020

Kom med i utskotten!

NYHETER

Är du intresserad av evenemangsproduktion, föreningsverksamhet, miljöfrågor eller kanske utvecklingssamarbete? Välkommen med i HUS utskottsverksamhet! I utskotten får du göra det som intresserar just dig och lära känna nya människor. Kvällar för nya medlemmar ordnas i februari och mars, men alla är välkomna med när som helst!

Utvecklingssamarbetsutskottet 18.2.

Visste du att din studentkår även utför utvecklingssamarbete? Och att det har ett projekt i Mocambique? Skulle du vilja förstå global ojämlikhet och lära dig mer om det i en lågtröskel-atmosfär?

Om du svarade ja, välkommen att bekanta dig med Utvecklingssamarbetsutskottets verksamhet! Vi ordnar en introduktionskväll i samband med utskottsmötet den 18 februari kl.18. Mötet ordnas i mötesrum Sparre, Nya studenthuset. På mötet får du  bekanta dig konkret med vad utskottets verksamhet innefattar. Din studiebakgrund eller dina tidigare kunskaper spelar ingen roll – du kan komma sådan som du är! Evenemanget är öppet för alla HUS medlemmar.

Miljöutskottet 20.2.

Väcker miljöärenden en vilja i dig att agera och förbättra miljömedvetenheten vid universitetet? I miljöutskottet får du ordna evenemang och exkursioner med miljötema samt trivas och finna din inre styrka i likasinnat sällskap. För våren planeras även ett loppisappro som kulmineras av det redan traditionella klädbytarevenemanget. Välkommen med och kläck idéer!

Miljöutskottets introduktionskväll ordnas på torsdag den 20 februari 2020 kl. 18.00 i mötesrum Sparre, Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 2. våningen). Vi bjuder också på tilltugg!

Gemenskapsutvecklingsutskottet 27.2.

Hur skulle vi kunna göra HUS öppnare och mer gemenskapligt? Hur skulle jämlikheten kunna befrämjas? Är du intresserad av gemenskap, jämlikhet och delaktighet?

Välkommen på HUS Gemenskapsutvecklingsutskotts, eller mer bekant Codes Introduktionskväll på torsdag 27.2. klo18! Introduktionskvällen ordnas i mötesrum Barrikaadi på Mecheliningatan 3D. Alla är välkomna! Deltagande förpliktigar inte till något och utskottsverksamheten kräver vare sig förhandskunskaper eller erfarenhet! Du är även välkommen att ge idéer!

Föreningsutskottet 27.2.

Vill du lära känna nya människor över förenings- och fakultetsgränserna? Står HUS mångsidiga föreningsfält nära ditt hjärta? Om det så gäller gatusitsar, belönandet av föreningsaktörer eller utbildandet av ordförande så är det föreningsutskottets område. Kom och bekanta dig med oss och vår verksamhet! Trevlig samvaro och bekantande i avslappnad stämning utlovas utan att glömma servering. Du kan delta i kvällen med öppet sinne, deltagandet förpliktar inte till något.

Kvällen firas i mötesrum Sparre (på Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån) den 27.2. klockan 18:00. Fritt inträde till nyas kväll.